Jäsenkirje 2/2017

Jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2017

 A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus päätti 31.3. vuoden 2016 jäsenjärjestöavustuksista. Avustusta myönnettiin tarkoitukseen saatu 20 000 euroa kokonaisuudessaan ja se jakaantui 27. A-killalle. Jäsenjärjestöavustus on STEA:n myöntämä avustus A-Kiltojen Liitto ry:lle ja se on tarkoitettu siirrettäväksi liiton jäsenyhdistysten toiminnan kehittämiseen.

Avustusta haki kaikkiaan 27 A-kiltaa ja haettujen avustusten yhteissumma oli 33 104 euroa, joten hallitus joutui arvioimaan hakemuksia tarkkaan ja tekemään karsintaa.  Avustuksia myönnettiin ennen kaikkea hakemuksille, jotka tukevat ja kehittävät A-killan perustehtävää, vertaistukea ja toiminnallisuutta. Tänä vuonna painotettiin erityisesti Luonnon päiviin liittyviä hakemuksia. Päätökseen voi tutustua tarkemmin ekstranetissa.

Lisätiedot:  Ville Liimatainen, puh. 0403 566 586, ville.liimatainen@a-kiltojenliitto.fi

 

Kevätkokous

A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräisessä kevätkokouksessa 2.4. oli edustettuna 18 A-kiltaa. Sääntömääräisten asioiden lisäksi asialistalla oli päätettävänä yhteinen A-kiltatoiminnan tulevaisuusnäky. Yhteistä tulevaisuuskeskustelua on suunnitellusti käyty muun muassa A-Kiltojen Liitto ry:n aluetapaamisissa, koulutuksissa, tapahtumissa, jaostoissa ja hallituksessa vuodesta 2015 lähtien. Kevätkokous 2.4.2017 vahvisti yksimielisesti kuuden perusarvon päivitetyt sisällöt, A-kiltatoiminnan määritelmän sekä yhteisen vision vuodelle 2022. Näistä elementeistä koostetaan A-kiltatoiminnan tulevaisuus -asiakirja.

A-kiltatoiminnan tulevaisuus -asiakirja julkistetaan kesäkuussa (viikko 25).

Kevätkokouksen pöytäkirja on nähtävissä A-Kiltojen Liitto ry:n kotisivun ekstranet -osiossa.

Lisätiedot:  Ville Liimatainen, puh. 0403 566 586, ville.liimatainen@a-kiltojenliitto.fi
 

Syyskokouksen henkilövaalit

A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen jäsenistä ovat ensi kaudelle erovuorossa varapuheenjohtaja Matti Moilanen (Ylä-Kainuun A-kilta ry) ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti:

Raija Salin (Kirkkonummen A-kilta ry), varajäsen Minna Hämäläinen (Espoon A-kilta Hykaa ry)
Heikki Kankaanpää (Porin A-kilta ry), varajäsen Jaakko Räty (Jämsänjokilaakson A-kilta ry)
Irja Oravisjärvi (Raahen A-kilta ry), varajäsen Arto Pasanen (Koillis-Lapin A-kilta ry).

Aluetapaamisissa on syytä keskustella syksyn vaaleista ja päättää alueen ehdokasasettelusta syyskokousta varten.

Varapuheenjohtajavaaliin ilmoittautuvien toivotaan kertovan asiasta hallituksen puheenjohtaja Hannu Gustafssonille kesäpäiviin mennessä.

Lisätiedot:  Hannu Gustafsson, puh. 040 7632 075

 

Kysely A-kiltanaisille

Naisjaoston toimesta tehtiin syksyn ja talven aikana kysely A-kiltanaisille. Kyselyyn saatiin vastauksia 66 kappaletta 22 eri A-killasta. Naisjaoston käsitteli ensimmäisen kerran kyselyn yhteenvetoa helmikuussa. Samalla jaosto pohtii, olisiko naistoiminnan aktivoimiseksi kehitettävä hanke, jonka hankehakemus voitaisiin jättää STEA:lle keväällä 2018.

Lämmin kiitos kyselyyn vastanneille naisille! Avullanne saatiin arvokasta tietoa A-kiltojen naistoiminnan tilasta ja kehittämistarpeista.

Lisätiedot:  naisjaoston puheenjohtaja Lea Lottonen, puh. 0400 621 784

 

A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumat 2017

Kesäpäivät 1.7.–2.7.2017, Finlandia Hotel Airport, Oulu
Syyspäivät ja -kokous 28.10.–29.10.2017, Puhjonranta, Valkeala.

 

Itä-Suomen alueen järjestökoordinaattoritilanne

Järjestökoordinaattori Aulikki Otranen palaa vanhempainvapaalta töihin 10.5. Itä-Suomen alueen järjestökoordinaattoriksi.

Lisätiedot:  Ville Liimatainen, puh. 0403 566 586, ville.liimatainen@a-kiltojenliitto.fi


Liikuntahaaste Sporttivartti 2017

Sporttivartti jatkuu 31.5.2017 saakka. Vielä ehtii osallistua ja tehdä Sporttivartti-kortti tilauksia. Sporttivartti 2017 löytyy myös Facebookista.

Lisätiedot ja korttitilaukset: Mikko Putaja, p. 040 5664 841, mikko.putaja@a-kiltojenliitto.fi

 

Näkyvyyttä A-kiltatoiminnalle!
Tulevina Luonnon päivinä 20.5, 17.6 ja 26.8

A-Kiltojen Liitto ry on mukana neljässä Metsähallituksen koor­dinoimassa Luonnon päivässä. Tapahtumia kannattaa nyt suunnitella ja laittaa kartalle: www.luonnonpaivat.fi

Tiedottaja on mielellään avuksi viestinnässä.

Tapahtumistanne kannattaa viestiä sosiaalisessa mediassa #luonnonpäivä #suomi100 #A_kiltatoiminta ja haastaa mu­kaan mahdollisia uusia A-kiltalaisia.

Hyödyntäkää mahdollisimman paljon valmista tiedotus­materiaalia:
https://www.luonnonpaivat.fi/info/medialle/

Lisätiedot: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257