Koulutus ja virkistys

Koulutuspalvelu

A-Kiltojen Liitto ry järjestää jäsenpalveluna valtakunnallista koulutusta A-killoille. Koulutustoiminnan tarkoituksena on tukea ja antaa valmiuksia A-kiltojen yhdistysmuotoiselle vertaistukitoiminnalle. Tavoitteena on sekä jäsenyhdistysten monipuolisen toiminnan kehittäminen, että yksilötasolla henkilökohtaisen muutoksen tukeminen.

Koulutuksiin osallistuminen on sosiaalinen tapahtuma, johon liittyy kokemustenvaihtoa A-kiltojen toiminnasta ja päihdetoipumisesta. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan A-kiltojen tarpeiden mukaisesti. A-kiltatoiminnan arvot, kuten toiminnallisuus, ovat koulutuksissa keskeisiä. Koulutuspalvelusta vastaa koulutussuunnittelija sekä koulutusjaosto.

Lomatoiminta

Lomatoiminnalla tarkoitetaan A-kiltalaisille räätälöityjä lomaviikkoja, joihin on mahdollista hakea lomatukea. A-Kiltojen Liitto ry järjestää lomatoimintaa yhteistyössä Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:n kanssa. Lomatoiminnan tavoitteena on tukea henkilökohtaista hyvinvointia ja toipumista lisäämällä osallistujien voimavaroja. Vertaistuella on keskeinen merkitys.
Lomatukihakemus MTLH »
Lomatukihakemus MTLH (sähköinen)»

Muu virkistystoiminta

A-Kiltojen Liitto ry järjestää ja mahdollistaa erilaista virkistystoimintaa A-kiltalaisille. Virkistystoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa toimintajaosto. Toimintajaosto huolehtii toiminnallisesta ohjelmasta valtakunnallisilla kevät-, kesä ja syyspäivillä, huolehtii järjestelyistä A-Kiltojen Liitto ry:n joukkueen (FC A-kilta) osallistuessa valtakunnallisiin liikuntatapahtumiin sekä kehittää uutta päihdetoipumista edistävää toiminnallisuutta A-kiltatoimintaan valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Koulutukset

Tuetut lomat

Tapahtumat