MIPA järjestötyöpaja 6 lokakuussa

Keskiviikkona 11.10.2017, klo 12–15.30
Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, Helsinki

”PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSJÄRJESTÖJEN TIEDONTUOTANNON HYVÄT KÄYTÄNNÖT”

Työpajassa keskustellaan järjestöjen tutkimuskäytännöistä, tiedon keräämisen ja raportoinnin tavoista sekä tietotyön eettisistä kysymyksistä. Ohjelma sisältää virittäviä alustuksia, pienryhmätyöskentelyä sekä paneelin. Tarkempi ohjelma rakentuu elokuun aikana.

Työpajaan ovat tervetulleita kaikki järjestötoimijat: järjestöjohto, työntekijät, vertaiset, kokemusasiantuntijat, läheiset ja vapaaehtoistyöntekijät.

Ilmoittaudu seminaariin 2.10. mennessä: https://www.lyyti.in/MIPAseminaari

Lisätietoja
https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma/jarjestojen_hanke
sekä
Noora Nieminen
noora.nieminen@a-kiltojenliitto.fi
p. 040 0462 481