Tulossa MIPA-kysely A-kiltojen toiminnasta

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit -osahanke                                                                                                                            

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman (MIPA) tiedonkeruu jatkuu syksyllä 2017.

MIPA on kymmenen päihde- ja mielenterveysjärjestön yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tuottaa monipuolista tietoa järjestöjen toiminnasta ja toimintaan osallistuvien ihmisten hyvinvoinnista. Lisätietoa tutkimuksesta ja hankkeen julkaisuja löytyy A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivustolta.  Olette mahdollisesti vastanneet jo vuosina 2015-2016 toteutettuun tutkimukseen, jossa selvitettiin järjestöjen kohderyhmiä ja toimintamuotoja. Useat järjestöt ovat kertoneet hyödyntäneensä tutkimuksen tuloksia vaikuttamis- ja kehittämistyössään.

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen roolit ja identiteetit -osahankkeessa (2017-2019) tarkastellaan järjestöjen vaikuttamistoimintaa, toimijoiden osallisuutta ja toiminnan rahoitusta. Keskeisiä kysymyksiä ovat muun muassa seuraavat: Mihin päihde- ja mielenterveysjärjestöt pyrkivät vaikuttamaan ja millaisin keinoin? Miten jäsenten, vapaaehtoisten ja asiakkaiden ääni kuuluu toiminnassa ja miten heidän osallistumismahdollisuuksiaan voisi parantaa? Millaisia haasteita ja uusia mahdollisuuksia toiminnan rahoitukseen liittyy?

Kysely tulee vastattavaksi A-kiltojen yhteyshenkilölle lähiviikkojen aikana. Yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen tulee viesti, jossa on henkilökohtainen linkki sähköiseen kyselyyn. A-killoille, joiden yhteystiedoissa ei ole mainittu sähköpostiosoitetta, lähetetään postitse paperinen kyselylomake ja valmiiksi maksettu vastauskuori. Kyselyt palautuvat vain hankkeen tutkijalle ja tulokset raportoidaan siten, ettei yksittäistä A-kiltaa voida tunnistaa vastauksista.

Päihde- ja mielenterveysjärjestökentällä on hyvin erilaisia toimijoita, eivätkä kaikki kyselyn kysymykset välttämättä tunnu soveltuvan oman A-kiltanne toimintaan. Toivomme kuitenkin, että vastaatte soveltuvin osin ja käytätte tarvittaessa ”ei koske yhdistystämme” -vastausvaihtoehtoa. Tutkimus onnistuu vain, jos saamme vastauksia mahdollisimman monenlaisista yhdistyksistä. Se takaa myös moninaisten näkemysten saamisen järjestöjen kehittämistoiminnan tueksi. Jokainen vastaus on siis erittäin tärkeä!

Hankkeen tutkija Sari Jurvansuu Sininauhaliitosta ja A-Kiltojen Liitto ry:n järjestökoordinaattori Noora Nieminen antavat mielellään lisätietoja tutkimuksesta ja auttavat tarvittaessa vastaamisessa.

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen,

Sari Jurvansuu sari.jurvansuu@sininauha.fi, puh. (040) 018 2353

Noora Nieminen noora.nieminen@a-kiltojenliitto.fi, puh. 040 0462 481