Aluetoiminta

Aluetoiminnalla tarkoitetaan A-kiltojen välistä yhteistä toimintaa.

A-killoilla on perinteisesti ollut yhteistoimintaa keskenään niin itsenäisesti kuin A-Kiltojen Liitto ry:n tukemana. A-killat järjestävät yhdessä muun muassa retkiä ja tapahtumia ja kyläilevät toistensa luona.

A-kiltojen keskinäinen yhteydenpito ja yhteistoiminta mahdollistaa vertaistuen ja hyvien toimintamuotojen sekä käytäntöjen kierrättämisen myös yhdistystasolla. A-killat muodostavat toisiaan tukevan ja kannustavan verkoston.

A-Kiltojen Liitto ry tukee A-kiltojen alueellista ja seudullista yhteistoimintaa aluetyön keinoin.

A-Kiltojen Liitto ry:n aluetyö on jäsenpalvelua A-killoille

Aluetyön tavoitteena on, että päihdetoipujien ja heidän läheistensä tavoitettavissa on avoimia ja toimivia A-kiltayhteisöjä, jotka muodostavat A-Kiltojen Liitto ry:n. Aluetyön yhdyshenkilöinä toimivat järjestökoordinaattorit.

Järjestökoordinaattorit palvelevat A-kiltatoimintaa:

  • Paikallisesti vastaamalla A-kiltatoimintaa koskeviin kysymyksiin sähköpostitse, puhelimitse ja verkkovälitteisesti sekä tavoitteellisilla A-kiltakäynneillä. Ohjausta saa myös A-killan perustamiseen.
  • Alueellisesti koordinoimalla A-kiltojen keskinäisiä aluetyön tapahtumia. Näitä ovat mm. aluetapaamiset, alueelliset koulutuspäivät sekä puheenjohtajien vertaistukitapaamiset.
  • Verkostoyhteistyön keinoin seudullisissa ja alueellisissa verkostoissa.