Blogi: A-kiltatoiminta päihdeongelmaisen ja päihdetoipujan edunvalvojana

A-kiltojen synnyn myötä poistui kynnys, holhous, ja ovet avautuivat kaikille päihdeongelmasta eroon yrittäville. ”Juoppojen vallankumous oli sitä, että päihdeongelmaiset pääsivät itse vaikuttamaan omaan hoitoonsa. Tässä vallankumouksessa oli kyse myös itsenäisyydestä, oman määräämisvallan saavuttamisesta, aikuisen ihmisen suvereeniudesta.”

”A-Kiltojen Liitto ry:n historiaa tarkasteltaessa edunvalvonnan kulmakiviksi näyttää nousseen päihdeongelmaiseen kohdistuvan leiman hälventäminen, päihdehoitoon pääsemiseen ja sen laatuun liittyvät kysymykset sekä sisäisenä edunvalvontatehtävänä A-kiltojen toimintaedellytysten turvaaminen”, kertoo A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnanjohtaja uusimmassa Selvästi parempi -blogissa:

A-kiltatoiminta päihdeongelmaisen ja päihdetoipujan edunvalvojana