Etävertaistuki A-kiltatoiminnassa

Osa paikallisyhdistyksistämme antaa verkkovertaisapua ja puhelinkeskusteluapua päihdetoipujille ja heidän läheisilleen.
Paikkakuntakohtaiset tiedot yhdistysten omilta sivuilta:A-kiltayhdistysten yhteystiedot
A-kiltatoiminta-ryhmä toimii Facebookissa tarjoten matalankynnyksen vertaistukea huumoria unohtamatta A-kiltatoiminta ryhmä

A-Kiltojen Liitto ry:ssä on tällä hetkellä kehitteillä myös muita etäpalveluita ja vertaistuen paikkoja. Niistä tiedotetaan, kun ne ovat käyttövalmiit.