Jäsenkirje 1/2020

Tilaa toipua -teemavuosi

Teemavuotta tullaan käsittelemään A-Kiltojen Liitto ry:n järjestämissä tapahtumissa ja julkaisuissa. A-killoissa voidaan esimerkiksi ottaa jäseniltojen keskusteluteemaksi: Mitä tilaa toipua merkitsee meidän A-killassa?

Tilaa toipua liittyy vahvasti strategiaan ja A-kiltatoiminnan visioon vuodelle 2022. ”A-kiltatoiminnassa tunnistetaan päihdeongelmaisten, päihdetoipujien ja heidän läheistensä moninaisuus. A-kiltatoiminnassa on toipumisrauha, toimintaan on turvallista tulla.”

Jos haluatte valokuvin avata sosiaalisessa mediassa oman A-kiltanne Tilaa toipua -merkityksiä, käyttäkää #tilaatoipua tunnistetta.

Lisätiedot: Tuija Tamsi-Lehtinen p. 040 8668 257

 

A-Kiltojen Liitto ry:n avustukset vuonna 2020

A-Kiltojen Liitto ry sai haettua vähemmän yleisavustusta STEA:lta vuodelle 2020. STEA on linjannut, että avustuksia A-killoille ei tule myöskään myöntää yleisavustuksesta vaan ne on myönnettävä jäsenjärjestöavustuksesta. Tästä johtuen talousarviota sopeutetaan syyskokouksen päätöksen mukaisesti vastaamaan paremmin myönnettyä yleisavustusta. A-Kiltojen Liitolta Jäsenjärjestöavustusta hakevien A-kiltojen näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että kaikki toiminta- tai tarvikeavustukset, myös naistoiminnan, haetaan jäsenjärjestöavustuksen kautta. Jäsenjärjestöavustuksen viimeinen hakupäivä on 28.2.2020.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen p. 045 636 6629


Kevätpäivät ja -kokous 28.–29.3. Ilmajoella

A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokous pidetään 28.3. Etelä-Pohjanmaan Opistolla Ilmajoella. Kutsu kokoukseen on tämän jäsenkirjeen liitteenä. Kokouksessa käsitellään mm. vuoden 2019 tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2019.
Kevätkokouksen pöytäkirja tulee tarkistamisen ja allekirjoittamisen jälkeen nähtäväksi A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivun ekstranet-osioon.

Sunnuntaina puhujavieraana hiihtäjälegenda Juha Mieto.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen, puh. 045 636 6629,
yrmy.ikonen(at)a-kiltojenliitto.fi

 

Vesiposti maksutta yhteistyökumppaneille

Vesipostin toimitus muistuttaa maksuttomasta Vesiposti-lehdestä, jonka A-killat voivat osoittaa neljälle yhteistyökumppanilleen. Yhteistyökumppaneiden yhteystiedot voi toi-mittaa joko sähköpostilla vesiposti@a-kiltojenliitto.fi tai oheisella lomakkeella A-Kiltojen Liitto ry:n toimistoon.

Lisätiedot: toimisto- ja viestintäsihteeri Anna Niemistö, p. 0400 394 869

 

Kuka maksaa?

Ohessa Kuka maksaa? -opas, josta selviävät A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen vahvistamat maksettavat korvaukset A-killoille. Huomioikaa, että oikeus tukiin on vain A-Kiltojen Liiton jäsenmaksun maksaneilla tai jäsenmaksuvapautuksen saaneilla A-killoilla.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen, puh. 045 636 6629

 

A-kiltojen laskut sähköpostiin

Siirrymme sähköiseen laskutukseen. Ilmoittakaa A-kiltanne ajantasainen sähköpostiosoite osoitteeseen toimisto@a-kiltojenliitto.fi. Mikäli A-killalla ei ole toimivaa sähköpostiosoitetta, voidaan laskut lähettää edelleen maapostissa.

Lisätiedot: Tia Helenius, p, 0400 894 602, tia.helenius(at)a-kiltojenliitto.fi ja
Anna Niemistö, p. 0400 394 869, anna.niemisto(at)a-kiltojenliitto.fi


Yhdistystoiminta A-killoissa -koulutus
3.–5.4. Valkealassa

Yhdistystoiminnan A-killoissa koulutus Puhjonrannan kurssikeskuksessa Valkealassa sopii yhdistystoiminnan vasta-alkajille, siitä on hyötyä myös kokeneemmille toimijoille. Tavoitteena on hyvien yhdistyskäytäntöjen oppiminen ja vahvistaminen A-killoissa. Kutsu tämän jäsenkirjeen liitteenä.

Lisätiedot: järjestökoordinaattori Aulikki Otranen, p.040 3566 592