Jäsenkirje 2/2019

Syyskokouksen henkilövaalit

Syyskokouksessa lauantaina 16.11.2019 Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa Nurmeksessa on jälleen edessä henkilövaaleja. A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen jäsenistä ovat ensi kaudelle erovuorossa varapuheenjohtaja Matti Moilanen (Ylä-Kainuun A-kilta ry) ja hallituksen jäsenet ja varajäsenet seuraavasti: Minna Hämäläinen (Espoon A-kilta Hykaa ry), varajäsen Raija Salin (Kirkkonummen A-kilta ry), Heikki Kankaanpää (Porin A-kilta ry), varajäsen Tapio Koivisto (Turun A-kilta ry), Irja Oravisjärvi (Raahen A-kilta ry), varajäsen Arto Pasanen (Pohjois-Lapin A-kilta ry).

Lisätiedot: Hannu Gustafsson, puh. 040 7632 075


A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus kokoontui 20.8.2019

Kokouksessa hyväksyttiin Marttilan A-kilta ry A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenyhdistykseksi.

Lisätietoa: toiminnanjohtaja Pasi Jantunen, p. 040 8244 787


Vuoden vapaaehtoinen

21.8.—21.9.2019 kuka tahansa — niin yksityishenkilö kuin yhteisö — saa ehdottaa Vuoden vapaaehtoista.
30.9.—27.10.2019 suoritetaan yleisöäänestys ensimmäisen vaiheen ehdotusten pohjalta. Hyväksyttävät äänestystavat ovat Kansalaisareenan verkkosivuilla oleva lomake sekä verkkosivuilta tulostettavat viralliset äänestyslistat.
Vuoden 2019 vapaaehtoinen palkitaan Vapaaehtoisten päivänä 5.12.2019.

Lisätietoa: http://www.kansalaisareena.fi/vapaaehtoinen/


Kansalaisvaikuttamisen päivä 1.10.

Miina Sillanpään päivänä 1.10. on aika näyttää, minkälaista työtä suomalaiset järjestöt tekevät! 1.10. liputetaan kansalaisvaikuttamisen puolesta. Miina Sillanpää oli, kuten moni meistä järjestöaktiiveista, vahvatahtoinen persoona, joka teki väsymättä töitä paremman elämän puolesta kaikille. Kannustamme lähettämään oman A-killan päivästä tapahtumakuvia sosiaalisessa mediassa 1.10. Sosiaalisessa mediassa kannattaa käyttää tunnuksia kuten #A_kiltatoiminta #miinasillanpää #järjestöt #järjestöjenpäivä sekä #kansalaisvaikuttaminen.

A-kiltatoiminta vaikuttaa, annetaan sen myös näkyä!

Lisätietoa: soste.fi/tapahtuma/miinasillanpaa
tuija.tamsi-lehtinen(at)a-kiltojenliitto.fi         

 

Seminaari ja järjestötyöpaja:
Omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet

Keskiviikko 6.11. klo 10.00–15.30
Paikka: Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
MIPA 2.0 ja Arjen toimintakyky -hankkeiden yhteisen seminaarin pääteemana on omaisten hyvinvointi ja tuen tarpeet. Omaiset ovat järjestötoiminnan keskeinen kohderyhmä ja merkittävä vapaaehtoistyön voimavara. Paikallisyhdistykset tarjoavat omaisille vertaistukea, virkistystä ja neuvontaa. Omaistyö yhdistää usein sekä päihde- että mielenterveystyöhön liittyvää apua ja tukea. Omaisten tekemä työ ja huolenpitovastuu myös kuormittavat omaisia monin eri tavoin. Omaisten hyvinvointiin ja tukemiseen on siksi kiinnitettävä riittävästi huomiota.

Seminaariin ovat tervetulleita kaikki järjestöissä toimivat, omaiset sekä eri alojen ammattilaiset, opiskelijat ja tutkijat. Seminaari on maksuton.

Lisätietoa ja A-kiltalaisten ilmoittautumiset 30.10 mennessä:
anja.sauvolainen(at)a-kiltojenliitto.fi

 

EPT-viikon 4.–10.11.2019 teemana kannabis

Kannabiksen kokeilu ja käyttö on arkipäiväistynyt 2010-luvulla etenkin nuorten aikuisten kohdalla. Yleisintä kannabiksen kokeilu ja käyttö on 25–34-vuotiailla. Heistä lähes puolet on vähintään kokeillut kannabista. Huomionarvoista on kuitenkin, että tätä nuorempien kohdalla kannabiksen kokeilu ei ole lisääntynyt. Peruskouluikäisten kannabiskokeiluja on harvemmalla kuin joka kymmenennellä, lukiolaisista alle 15 %:lla ja ammattikouluissa opiskelevista noin joka viidennellä. Useimmilla kannabiskokeilut jäävät muutamaan kertaan. Suurin osa suomalaisista ei ole kokeillut kannabista.

Kannabiksen käytöstä saattaa aiheutua riippuvuutta, joka on luonteeltaan psyykkistä ja sosiaalista. Suurilla käyttömäärillä ja pitkään jatkuneen käytön jälkeen voi ilmetä myös fyysisiä vieroitusoireita. Riippuvuusriskiin vaikuttavat mm. käyttömäärät ja käytön tiheys. Yksilökohtaista taipumusta riippuvuuteen ei kuitenkaan voida tietää ennakkoon, joten kohtuukäyttöön tähtäävä kokeilu voi lopulta johtaa joidenkin kohdalla myös ongelmakäyttöön.

Vaikka käyttäjä ei kokisikaan olevansa riippuvainen, toistuva mieliteko kannabikseen ja arjen pyöriminen aineen ympärillä ovat viitteitä riippuvuudesta. Kannabis voi päihtymystilan aikana vähentää ahdistusta, mutta tutkimustiedon valossa pitkäaikainen käyttö lisää riskiä ahdistukseen ja voi pahentaa jo olemassa olevia ahdistushäiriöitä. Kannabis lisää myös riskiä paniikkikohtauksiin.

Lisätietoa kannabiksen haitoista:
yad.fi/huumetietoa/kannabiskysymys/kannabis-mythbuster/
Lisätietoa EPT-viikosta: tsekkaafaktat.fi ja tuija.tamsi-lehtinen(at)a-kiltojenliitto.fi