Jäsenkirje 2/2020

Toiminnanjohtajan tervehdys  

Tänä vuonna kevät tulee totuttua hiljaisemmissa merkeissä poikkeustilanteesta johtuvien, terveyden suojelemiseksi annettujen määräysten ja ohjeiden rajoitettua kansalaisten liikkumista ja kasvokkaista kohtaamista. Ulkoilukelit ovat sentään monin paikoin olleet kohtuullisen mukavat. Näissä olosuhteissa monissa A-killoissa ja A-Kiltojen Liitossa kehitetään, kokeillaan ja käytetään etävertaistuen ja muun etänä tapahtuvan yhdessäolon ja työskentelyn muotoja, joista on varmasti iloa ja hyötyä myöhemminkin tilanteen palattua normaaliksi. Yksi osallistuu vertaistukiryhmään etänä Teamsissa. Toinen kilauttaa kaverille ja kysyy kuulumiset.  Pääasia, että pidämme toisistamme huolta. A-Kiltojen Liitto ry toivottaa hyvää kevättä kaikille A-kiltalaisille!

 

Hallituksen puhelinkokous 

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus päätti puhelinkokouksessa 26.3.2020 kuluvan vuoden jäsenjärjestöavustuksista, vapautuksista liiton jäsenmaksusta sekä tuesta A-killan toiminnan uudelleen käynnistämiseksi.
A-kilta- ja hankekohtaiset päätökset ovat postissa. Mikäli suunnitelmaa jäsenjärjestöavustuksella toteutettavasta toiminnasta ei ole mahdollista toteuttaa koronatilanteen takia, ottakaa yhteyttä toiminnanjohtaja Yrmy Ikoseen yrmy.ikonen@-kiltojenliitto.fi
puh. 045 6366 629

 

Tapahtumat peruttu 31.5.2020 saakka 

Suomen poikkeustilanteen ja koronaepidemian hillitsemiseksi kaikki A-Kiltojen Liitto ry:n tapahtumat on peruttu (mm. koulutukset, kevätpäivät ja aluetapaamiset) toukokuun loppuun saakka.

Kevätkokous pidetään valtakunnallisten kesäpäivien yhteydessä 4.–5.7.2020 Perheniemen evankelisella opistolla.

Seuraamme viranomaistiedotusta ja ilmoitamme mahdollisista toimintamme muutoksista ensisijaisesti www.a-kiltojenliitto.fi  mutta myös muita kanavia hyödynnetään esim.
https://www.facebook.com/akiltojenliittory/

 

Etävertaistukea  

Osa paikallisista A-killoista antaa verkkovertaisapua ja puhelinkeskusteluapua päihdetoipujille ja heidän läheisilleen. Paikkakuntakohtaiset tiedot yhdistysten omilta sivuilta:
A-kiltayhdistysten yhteystiedot

Kiltanaisten Kello kahden kahvit -ryhmä kokoontuu Microsoft Teams -alustalla. Tästä lisätietoa antaa naisjaoston puheenjohtaja Minna Hämäläinen p. 040 517 0229

A-kiltatoiminta-ryhmä toimii Facebookissa tarjoten matalankynnyksen vertaistukea huumoria unohtamatta A-kiltatoiminta ryhmä

 

Yhdistyksen kokouksen siirtäminen koronaviruksen takia 

A-Kiltojen Liitto ry noudattaa viranomaisten ohjeistusten lisäksi SOSTE ry:n suositusta yhdistysten kokousten osalta:

Aluehallintovirastojen 17.3.2020 antamien määräysten ja valtionhallinnon viranomaisten antamien ohjeistusten perusteella SOSTE:n uusi suositus koskien jäsenyhdistystemme kevään vuosikokouksia on, että sääntömääräinen kokous voidaan siirtää säännöissä määrättyä aikaa myöhemmäksi, jos sen pitämisen arvioidaan aiheuttavan terveydelle vaaraa. Suosituksen lähtökohta on se, että terveyden suojaaminen on vahvempi arvo, kuin yhdistyksen sääntöjen määräys kokouksen pitoajasta. Lisäksi yhdistysdemokratian näkökulmasta ei ole perusteltua järjestää kokousta sellaisena ajankohtana, jolloin jäsenet eivät faktisesti voi edes osallistua kokoukseen.

Kun kokous päädytään siirtämään, kokouksen asiat tulee siirtää kokonaisuudessaan ja sellaisenaan eikä kokouksia tai sen osia tule pitää poikkeavissa tai sovelletuissa kokoonpanoissa.

Yhdistyksen sääntömääräisissä asioissa ei yleensä ole sellaisia, jotka ehdottomasti edellyttäisivät päätöksentekoa säännöissä määriteltynä aikana. Esimerkiksi tilinpäätöksen vahvistamisesta säännöissä määrättyä myöhemmin ei pääasiallisesti voi koitua haittaa yhdistyksen toiminnalle, koska esimerkiksi verottajalle ja STEA:n hakemuksiin sekä vuosi-ilmoituksiin riittää hallituksen allekirjoittama tilinpäätös.

Patrik Metsätähti
lakimies, SOSTE

Lisätiedot: A-Kiltojen Liitto ry:n järjestökoordinaattorit 

 

Jäsenjärjestöavustuksen tilitys 

Vuoden 2019 jäsenjärjestöavustuksen tilitykset tulee toimittaa pikimmiten, joko sähköisesti tai maapostinkautta osoitteeseen A-Kiltojen Liitto ry, Tia Helenius, Itsenäisyydenkatu 17 B. 33500 TAMPERE

HUOM. Liittyen jäsenjärjestöavustuksen liitteisiin, A-killat voivat nämä toimittaa A-Kiltojen Liitolle, kun ovat vuoden 2019 kevätkokouksen pitäneet.

Liitteet ovat:
A-killan tilinpäätös avustusvuodelta ja toiminnantarkastajan lausunto
A-killan toimintakertomus avustusvuodelta
Avustettua toimintaa koskevat muut mahdolliset raportit, arvioinnit jne.

 

A-Kiltojen Liitto ry:lle osoitetut laskut 

A-Kiltojen Liittoa koskevat laskut sähköisesti ositteeseen tia.helenius@a-kiltojenliitto.fi
Tia Helenius, p. 0400 894 602