Jäsenkirje 2/2021

Liiton hallituksen kokous 2/2021

Hallitus piti vuoden toisen kokouksensa Tampereella 20.3.2021 kahden jäsenen osallistuessa etänä. Kevätkokoukselle esiteltävien asioiden lisäksi hallitus käsitteli hakemukset ja teki päätökset A-kiltakohtaisista jäsenjärjestöavustuksista ja jäsenmaksuvapautuksista. Hallitus päätti myös, että osallistumme 31.5.2021 sulkeutuvaan STEA:n hankeavustushakuun naiserityisen päihdetyön ja ehkäisevän väkivaltatyön yhdistävällä kehittämishankkeella, jolle ei myönnetty avustusta alkuvuoden haussa. Hakuun osallistutaan yhteistyökumppanien kanssa muokatulla hakemuksella.

Liiton kevätkokous

A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 17.4.2021 etäkokouksena, johon osallistui alueellisissa kokouspisteissä ja erikseen Teamsin välityksellä 26 jäsenyhdistystä koko kokouksen ajan (27 jäsenyhdistystä oli paikalla kokouksen jälkimmäisen osan). Kevätkokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2020 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille.  Kokouksessa päätettiin myös hyväksyä A-kiltoihin kokouskutsun yhteydessä toimitetut esitykset A-Kiltojen Liitto ry:n äänestys- ja vaalijärjestykseksi sekä muutoksiksi A-Kiltojen Liitto ry:n sääntöihin ja A-killan mallisääntöihin. Sääntömuutokset astuvat voimaan Patentti- ja rekisterihallituksen hyväksyttyä ne.

Päihde-ja riippuvuusstrategia vuoteen 2030

Valtioneuvoston / Sosiaali- ja terveysministeriön päihde- ja riippuvuusstrategia julkaistiin 9.4.2021. A-Kiltojen Liitto ry pääsi vaikuttamaan vuoteen 2030 yltävän strategian valmisteluun ja teki esityksen vertaistoiminnan nostamisesta strategian tavoitteisiin. Liiton panos vaikutti ratkaisevasti siihen, että vertaistoiminta ja sen tukeminen saatiin strategian tavoitteisiin. Strategia on ladattavissa tästä: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/163002
Lisätietoja: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen yrmy.ikonen(at)a-kiltojenliitto.fi p. 045 6366 629

A-Kiltojen Liitto ry:n kesäpäivät Imatralla

A-Kiltojen Liitto ry:n perinteisiä kesäpäiviä vietetään 3.–4.7.2021 Päivärannan kurssikeskuksessa Imatralla. Kesäpäivien yhteydessä juhlitaan 50 vuotiasta Etelä-Saimaan A-kiltaa. Kutsu ja ohjelma tästä.
Lisätiedot: Tia Helenius, puh. 040 08904602, tia.helenius(at)a-kiltojenliitto.fi

LUONTOHAASTE Luontovartti 2021
Hyvinvointia luonnosta!

A-Kiltojen Liitto ry:n toimintajaosto haastaa sinut lähtemään luontoon ja keräämään Luontovartteja viidentoistaminuutin luontokokemuksilla. Keräysaika 1.7.–28.8.

Kaikki luonnossa vietetty aika kerryttää vartteja kuten esim. retket lähimetsään, marjastus, puistossa kävely, kalastus, veneily ja uinti tai mikä itsestä tuntuu sille päivälle arvokkaimmalle luontokokemukselle. Luontovartteja voi kerätä yhden kirjaimen päivässä:
M = metsässä, V = vesillä, veden äärellä, P = puistossa.
Keräys päättyy Suomen luonnon päivään.
Jokaiselle alueelle (4 kpl) arvotaan yksi palkinto palautettujen korttien kesken.
Lisätiedot: Mikko Putaja p. 040 5664 841 mikko.putaja(at)a-kiltojenliitto.fi

Kuntavaalit 13.6.

A-Kiltojen Liitto ry on mukana EHYT ry:n ja EPT-verkoston kuntavaalikampanjassa: Maailman onnellisin maa, jossa päihdeongelma koskettaa jokaista.
A-Kiltojen Liitto ry: ”kunnan ja paikallisen/seudullisen A-killan yhteistyötä tarvitaan turvaamaan riittävän pitkäkestoinen tuki päihdetoipujille sekä varmistamaan palvelu- ja toipumispolkuja
A-kiltatoiminnan ja vertaistuen piiriin.”
Jokaisella on oikeus voida hyvin.  #hyvinvointivaalit
Lisätietoa kampanjasta www.hyvinvointivaalit.fi
ja/tai A-Kiltojen Liitto ry:n tiedottajalta:
tuija.tamsi-lehtinen(at)a-kiltojenliitto.fi

Vertaiskoutsikoulutus syksyllä – hakeutuminen koulutukseen viimeistään 24.8.

Koulutusjaosto toteuttaa uuden Vertaiskoutsikoulutuksen syksyllä 2021 Oulussa. Kutsu ja tarkemmat ohjeet tästä.
Lisätiedot: koulutusjaosto(at)a-kiltojenliitto.fi ja
Kirsi Mäki, puh. 040 1679 377, kirsi.maki(at)a-kiltojenliitto.fi

Juhli Suomen luontoa 28.8.2021

Onko A-killassanne jo suunnitelmia elokuun viimeiselle lauantaille? Vinkkejä retkien tai luontohetkien järjestämiseen löydät: www.suomenluonnonpaiva.fi
Viestimällä retkestänne tai luontohetkestänne Suomen luonnon päivänä, saatte samalla myös näkyvyyttä A-kiltatoiminnalle.
Luonnossa on #tilaatoipua luontokokemukset tukevat tunnetusti hyvinvointia ja päihdetoipumista. #luonnonpäivä #suomenluonnonpäivä
Lisätiedot: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen p. 040 8668 257
tuija.tamsi-lehtinen(at)a-kiltojenliitto.fi