Jäsenkirje 3/2020

Koronatilanteen vaikutuksia kesän toimintaan

A-Kiltojen Liiton Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään Perheniemen evankelisella opistolla 3.7.2020.

A-Kiltojen Liiton Liitto ry:n kesäpäivät pidetään Perheniemen evankelisella opistolla 4–5.7.2020.

Niin kevätkokous kuin kesäpäivätkin pidetään sellaisilla järjestelyillä, jotka ovat niiden aikaan voimassa olevien julkisen vallan normitusten mukaisia.  Mikäli esim. 49 henkilöä on julkisten kokoontumisten osallistujamäärän maksimiraja, niin A-killan äänioikeutta käyttävät valtuutetut ovat ensisijalla osallistumaan.

Tarkempia tietoja toukokuun aikana laitettavissa kutsuissa.

A-Kiltojen Liiton ry:n kanta on se, että halutessaan A-killat voivat aukaista ovensa 1.6.2020. Muistutetaan, että terveyden turvaamiseksi toiminnassa menetellään hygieniasuositusten mukaisesti.

Elokuun aluetapaamiset ja muu liiton toiminta pyritään toteuttamaan suunnitellusti, mutta asia varmistuu todennäköisesti viimeistään heinäkuun puolivälissä.

Lisätietoja järjestökoordinaattoreilta ja
toiminnanjohtaja Yrmy Ikoselta p. 045 6366 629 yrmy.ikonena-kiltojenliitto.fi


Suomi toimii -kampanja #suomitoimii #yhdessä

A-Kiltojen Liitto ry on mukana Valtioneuvoston kanslian Suomi toimii -kampanjassa. Kampanjan tarkoitus on tuoda positiivisuutta koronatilanteen ja poikkeusolojen aiheuttamaan tilanteeseen. Päihdetoipujajärjestö jäsenyhteisöineen eri puolilla Suomea ovat mukana kampanjassa.

A-killat ja yksittäiset A-kiltalaiset voivat tuoda kuvin sosiaalisessa mediassa esiin omia keinojaan auttaa ihmisiä tässä poikkeuksellisessa tilanteessa.

Millaisia kuvia tulisi jakaa? Milloin olen osa #suomitoimii -kampanjaa?

  1. Jos se on toiminnallista
  2. Jos se liittyy koronan aiheuttamaan tilanteeseen
  3. Jos se on myönteinen

Käytä jakaessasi #suomitoimii #yhdessä #A_kiltatoiminta

Lisätiedot: Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 866 8257 ja
https://valtioneuvosto.fi/suomitoimii

 

Kysely A-kiltalaisille poikkeustilan vaikutuksista toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Arjen toimintakyky -hanke kerää tietoa, miten koronapandemia on vaikuttanut ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Kyselyllä pyritään kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Tämä kysely on kohdennettu A-kiltatoimintaan osallistuville henkilöille. Pyydämme sinua osallistumaan tähän kyselyyn, jonka vastaamiseen menee noin 15–30 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä.

Vastaamalla autat meitä kehittämään toimintaamme! Kyselylomake löytyy kotisivuiltamme osoitteesta: https://a-kiltojenliitto.fi/kysely-a-kiltalaisille-poikkeustilan-vaikutuksista-toimintakykyyn-hyvinvointiin/

Kyselylomake»

https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/9f564f9b-2061-4db0-bd42-eecfe490f4c1?displayId=Fin1998431&questionsAnsweredByUrlParam=K70%3D18

Kiitos paljon avustasi!

Lisätiedot: Anja Sauvolainen, p. 040 689 8367 /
anja.sauvolainen@a-kiltojenliitto.fi

Tietoa Arjen toimintakyky –hankkeesta
https://tietopuu.a-klinikkasaatio.fi/arjen_toimintakyky