Jäsenkirje 3/2021

Kaikkien lomakkeiden palautus 15.1.2022 mennessä

Loppuvuodesta A-kiltoihin lähetettävät, jäsenjärjestöavustuksen tilityslomake sekä tilasto- ja yhteystietolomake, tulee toimittaa A-Kiltojen Liittoon viimeistään 15.1.2022. Huom. aikaistunut tilasto- ja yhteystietolomakkeen palautus! Lomakkeet voi täyttää myös ekstranetissa.

Lisätietoja: Yrmy Ikonen, p.  045 636 6629

MIPA 2.0 järjestää verkkoseminaarin:
”Kohtaamispaikat erilaisen yhteisöllisen tuen tarjoajina” ke 17.11. klo 12.30–15.00

Seminaarissa kerrotaan kolmessa järjestöjen matalan kynnyksen kohtaamispaikassa toteutettujen pienoisetnografisten tutkimusten tuloksia ja havaintoja. Esim. klo 12.35 Teemu Kaskela kertoo sosiaalisen pääoman syntymisestä A-killan vapaaehtoistyössä.
Lisäksi yamk-opiskelijat Elisa Juntunen ja Maija Rytkönen kertovat kristillisten päihdejärjestöjen päiväkeskusten, asumisyksiköiden ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaiden haastatteluihin perustuvan opinnäytetyönsä tuloksista.

Ohjelma ja ilmoittautumisohje »
Teams-ilmoittautumislinkki »

Ehkäisevän päihdetyön viikkoa vietetään viikolla 45.

Ehkäisevän päihdetyön viikko jatkaa vuoden 2020 teemaa. Kampanjaviikolla 8.–14.11 halutaan kannustaa nuoria ja nuoria aikuisia avoimeen keskusteluun kannabiksesta. Kampanjan verkkosivulla on tarjolla tukea ja apua omaan tai kaverin kannabiksen käyttöön liittyviin huoliin ja ajatuksiin. Myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille tarjotaan tukea ja materiaalia puheeksioton tueksi.
Lue lisää kampanjasta: www.kysyminenkannattaa.fi

Lisätietoja: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen p. 040 8668 257 etunimi.sukunimi@a-kiltojenliitto.fi

A-Kiltojen Liitto ry:n syyspäivät 20.–21.11.

Syyspäivien ohjelmassa muun muassa toimintajaoston järjestämää ohjelmaa ja keskustelua tulevasta strategiakaudesta. Syyspäivien yhteydessä pidetään A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräinen syyskokous lauantaina 20.11. klo 14.00 Hyvärilän nuoriso- ja matkailukeskuksessa Nurmeksessa.

Syyskokouksessa valitaan A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen varapuheenjohtaja ja jäsenet erovuoroisten sijaan. Erovuoroisina ovat varapuheenjohtaja Matti Moilanen, muista hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä Minna Hämäläinen (Unto Turunen), Heikki Kankaanpää (Satu Peippo) ja Irja Oravisjärvi (Sinikka Vehkalahti).

Ohjelma ja kokouksen asialista»

Vertaiskoutsikoulutukseen paljon hyviä hakemuksia

A-Kiltojen Liitto ry:n koulutusjaosto teki 7.10. kokouksessaan syksyn 2021 vertaiskoutsikoulutuksen osallistujavalinnat.
Koulutukseen tuli yhteensä 14 hakemusta ja mukaan valittiin koulutussuunnitelman mukaisesti 8 osallistujaa. Kaikki hakijat olivat A-kiltatoiminnassa aktiivisesti mukana olevia, ja jokaisella oli osaamista ja kykyä, joita vertaiskoutsilta edellytetään.
Valinnat pyrittiin tekemään asiaa monipuolisesti tarkastellen.
Koulutusjaosto kiittää kaikkia hakemuksensa lähettäneitä. Ja toivottaa koulutukseen valituille mukavaa opiskelua!

Lisätietoja: koulutusjaoston puheenjohtaja Irja Oravisjärvi, p. 040 7402 848

Joulutervehdykset Vesipostiin

A-killalla on mahdollisuus muistaa yhteistyökumppaneitaan joulutervehdyksellä Vesipostissa. Joulutervehdys Vesipostissa maksaa vain 10 €. A-killan tulee ilmoittaa joulutervehdyksestä 15.11.2021 mennessä A-kiltoihin aiemmin lähetetyllä lomakkeella tai ekstranetin kautta www.a-kiltojenliitto.fi.

Lisätietoja: toimisto- ja viestintäsihteeri Anna Niemistö, p. 0400 394 869