Jäsenkirje 4/2021

Syyskokous ja varapuheenjohtajavaali

A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokouksessa Nurmeksessa 20.11.2021 oli läsnä yhteensä 32 jäsenyhdistystä, joilla oli yhteensä 48 ääntä.

A-Kiltojen Liitto ry:n varapuheenjohtajaksi toimikaudelle 2022-2023 valittiin yksimielisesti Arto Pasanen, jonka olivat ehdolle asettaneet Pohjois-Lapin A-kilta ry ja Tornion A-kilta ry.

A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen jäseniksi toimikaudelle 2022-2023 tulivat erovuoroisten tilalle valituiksi Marko Hakkarainen, henkilökohtainen varajäsen Raija Salin; Heikki Kankaanpää, henkilökohtainen varajäsen Satu Peippo sekä Sinikka Vehkalahti, henkilökohtainen varajäsen Irja Oravisjärvi. Hallituksen kokoonpano vuonna 2022 on:

Puheenjohtaja Hannu Gustafsson
Varapuheenjohtaja Arto Pasanen
Varsinaiset jäsenet (varajäsen)
Matti Itkonen (Matti Ranta)
Viljo Pehkonen (Raimo Parviainen)
Jari Mark (Pasi Heikkinen)
Marko Hakkarainen (Raija Salin)
Heikki Kankaanpää (Satu Peippo)
Sinikka Vehkalahti (Irja Oravisjärvi
)

Kokous kävi keskustelun toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta 2022 ja päätti hyväksyä toimintasuunnitelman ja talousarvion 2022 hyväksymisestä A-kiltoihin etukäteen toimitetun esityksen mukaisina. Vuoden 2022 teema on Vapaaehtoisten jaksaminen, ja se on yhtenä painopisteenä myös vuoden 2022 jäsenjärjestöavustuksista päätettäessä.

Kokous päätti, että kevät- tai syyskokous 2022 tekee päätöksen strategiasta kaudelle 2023-2027. Hallituksen päätösesitys uudeksi strategiaksi laitetaan kokouskutsun yhteydessä A-kiltoihin keskusteltavaksi.

 Vuoden 2022 jäsenmaksut

Syyskokous päätti, että A-Kiltojen Liitto ry:n jäsenmaksut pidetään ensi vuonnakin kuluvan vuoden tasolla, ja ne ovat vuonna 2022 yhdistyksen jäsenmäärän perusteella. Jäsenmaksut postitetaan A-kiltoihin tammikuun aikana ja ne erääntyvät 26.2.2022.

 Jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2022

Vuoden 2022 jäsenjärjestöavustusta on haettava viimeistään 26.2.2022. Avustuksen maksaminen A-killalle edellyttää, että A-kilta on huolehtinut vuoden 2022 jäsenmaksustaan liitolle sekä palauttanut tilasto- ja seurantalomakkeen vuodelta 2021. Lisäksi vuoden 2021 jäsenjärjestöavustuksen tilitykset tulee olla selvitettynä 15.1. mennessä.

Lisätietoja: Yrmy Ikonen, p. 045 636 6629

 Seuranta- ja yhteystietolomake

Tämän jäsenkirjeen mukana tulee A-kiltaan seuranta- ja yhteystietolomake, palautus on 15.1.2022 mennessä. Huom. aikaistunut tilasto- ja yhteystietolomakkeen palautus! Lomakkeen voi täyttää myös ekstranetissä.

Lisätietoja: Anna Niemistö, p. 0400 394 869

A-Kiltojen Liitto ry:lle lähetettävät laskut pian postiin tai sähköpostiin

Mikäli A-killoilla tai henkilöillä on A-Kiltojen Liitto ry:lle osoitettavia laskuja vuodelta 2021, niiden tulee olla A-Kiltojen Liitto ry:n toimistossa mahdollisimman pian. Näin saapuneet laskut saadaan vuoden 2021 kuluiksi ja suoritus ehtii maksuun vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2022 puolella ei enää käsitellä edellisen vuoden laskuja.

Lisätiedot: Tia Helenius, p. 0400 894 602 tai sp. tia.helenius@a-kiltojenliitto.fi

Uusi virtuaalinen A-kiltatoiminnan esite

Uusi virtuaalinen A-kiltatoiminnan esite löytyy www.a-kiltojenliitto.fi sekä linkki on lähetetty kaikkiin A-kiltoihin hyödynnettäväksi.

Verkkosivumme uudistuu saavutettavammaksi ja käyttäjäystävällisemmäksi

Tämä ei aiheuta ekstranetin käyttöön muutoksia.

Lisätiedot: Tuija Tamsi-Lehtinen p. 040 8668 257

Vuoden kylmintä jalkapalloa 5.2.2022

FC A-kilta osallistuu, koronatilanteen salliessa Umpihankifutis
2022-kisaan Ukkohallassa, Kainuussa.

Ilmoittautumiset ja lisätietoja:
Mikko Putaja p. 040 5664 841 tai
mikko.putaja@a-kiltojenliitto.fi

Anna lapselle raitis joulu

A-Kiltojen Liitto ry on mukana perinteisesti Anna lapselle raitis joulu -kampanjassa. Kampanjamateriaalia löytyy: annalapselleraitisjoulu.fi

Lisätiedot: Tuija Tamsi-Lehtinen p. 040 8668 257

A-Kiltojen Liitto ry:n kokoukset ja kesäpäivät vuonna 2022

  • Kevätpäivät ja -kokous 2.–3.4 2022 Bacbyn kartano, Espoo
  • Kesäpäivät 17.–18.6.2022 Laivahostel S/s Bore, Turku
  • Syyspäivät ja -kokous 29.–30.10.2022 Päivölän opisto, Valkeakoski

Joulunaika keskustoimistolla

Keskustoimisto on suljettuna joulun ja uuden vuoden aikaan ajalla 20.12.2021–2.1.2022