Jäsenkirje 5/2017

Jäsenjärjestöavustukset vuodelle 2018

A-Kiltojen Liitto ry on hakenut jälleen STEA:lta rahoitusta jäsenjärjestöavustuksia varten. Mikäli avustus saadaan, niin hallitus käsittelee hakemukset maaliskuun kokouksessaan. A-killat voivat jättää jäsenjärjestöavustusta koskevan hakemuksen 28.2.2018 mennessä.

Jäsenjärjestöavustuksen hakemiseen liittyvät lomakkeet ja tarkemmat ohjeet ilmestyvät myöhemmin. Hakumenettely ja avustuskriteerit tulevat olemaan aikaisempien vuosien mukaisia.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 040 3566 586

 

A-kiltaosaaminen esille kevätpäivillä

A-Kiltojen Liitto ry täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Merkkipäivää juhlitaan kevätpäivien yhteydessä 24.3.2018. Kevätpäiville toteutetaan näyttelyosasto, jossa A-killat voivat tuoda esille osaamistaan ja tekemistään. Mitä teidän A-kiltanne voisi esitellä muille? Valokuvia toiminnasta, posteri onnistuneesta A-killan hankkeesta, askartelutuotteita…? Näyttelytilana toimivat Ilkon kurssikeskuksen aula ja käytävät, johon osallistujat voivat oman aikataulunsa mukaisesti tutustua. Näyttely ei ole myyntitapahtuma.

Jos A-kiltanne haluaa varata paikan näyttelystä, ilmoittakaa siitä viimeistään 31.1.2018 A-Kiltojen Liitto ry:n toimistolle joko puhelimitse tai sähköpostilla.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Ville Liimatainen, p. 040 3566 586

 

Seuranta- ja yhteystietolomake

Tämän kirjeen mukana tulee A-kiltaan seuranta- ja yhteystietolomake. Lomake on hiukan uudistunut edellisestä vuodesta ja toivottavasti se on nyt entistä helpompi ja nopeampi täyttää. On tärkeää, että jokainen A-kilta täyttää sen mahdollisimman huolellisesti ja palauttaa A-Kiltojen Liitto ry:n toimistoon. Seuranta- ja yhteystietolomakkeella perustellaan mm. rahoittajalle A-kiltatoiminnan tuloksia ja vaikutuksia. Tietojen perusteella saadaan tietoa A-kiltatoiminnan tilasta ja sen kehittämistarpeista. Seuranta- ja yhteystietolomakkeen tietoja käytetään myös valtakunnalliseen tiedotustoimintaan esim. A-Kiltojen Liitto ry:n kotisivuilla sekä Vesiposti-lehdessä. Lomakkeen voi täyttää myös ekstranetissä.

Lisätiedot: Ville Liimatainen, p. 0403 566 586 tai Anna Niemistö, p. 0400 394 869

 

A-Kiltojen Liitto ry:lle lähetettävät laskut pian postiin

Mikäli A-killoilla tai henkilöillä on A-Kiltojen Liitto ry:lle osoitettavia laskuja vuodelta 2017, niiden tulee olla A-Kiltojen Liitto ry:n toimistossa mahdollisimman pian. Näin saapuneet laskut saadaan vuoden 2017 kuluiksi ja suoritus ehtii maksuun vuoden loppuun mennessä. Vuoden 2018 puolella ei enää käsitellä edellisen vuoden laskuja.

Lisätiedot: Tia Helenius, p. 0400 894 602

 

Digikokemusoppaaksi?

Aspa-säätiö aloitti syyskuussa yhteistyössä A-Kiltojen Liitto ry:n sekä seitsemän muun yhteistyökumppanin kanssa valtakunnallisen Digi haltuun -projektin. Projekti lähtee vastaamaan ajankohtaiseen haasteeseen tavoitteenaan vahvistaa asumispalveluja käyttävien pitkäaikaissairaiden ja vammaisten ihmisten sekä mielenterveys- ja päihdekuntoutujien yhdenvertaisuutta ja osallisuutta digitalisoituvassa tietoyhteiskunnassa. Projektissa asumispalveluita käyttäviä ihmisiä rohkaistaan ja opastetaan käyttämään julkisia digipalveluja kokemusoppaan avulla. Projektissa valmennetaan asukkaiden tueksi digikokemusoppaita, joilla itsellään on kokemusta jostain digipalveluiden käyttöön vaikuttavasta toimintarajoitteesta.

Oppaalla tulee olla hyvät digivalmiudet ja omakohtaista kokemusta palveluiden käytöstä sekä ennen kaikkea vertaisena halu opastaa muita. Oppaan ei kuitenkaan tarvitse osata kaikkea, vaan hän voi keskittyä juuri oman osaamisen jakamiseen. Opas voi toimia erilaisten oppijoiden vertaistukena kansalaisopiston tai kirjaston digikurssilla. Oppaan tehtävänä on tukea toimintarajoitteisia osallistujia oman kokemusasiantuntijuuden kautta.

Digi haltuun! -projekti etsii nyt oppaita ympäri Suomea ja erityisesti Tampereen seudulta ensi vuonna alkaviin kokeiluihin. Lisäksi mukaan toivotaan asumispalveluita käyttäviä henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneita osallistumaan digikurssille oppaan tukemana. Projekti tarjoaa valmennuksen ja tukea tehtävään. Otetaan digi haltuun yhdessä!

Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Susanna Saarvo projektipäällikkö
p. 040 823 8556, susanna.saarvo@aspa.fi
, www.aspa.fi, aspa.fi/digihaltuun

 

Kiitos kaikille MIPA kyselyihin vastanneille

A-Kiltojen Liitto ry on mukana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA), jossa toteutettiin kuluneen syksyn aikana kaksi kyselyä. A-killat ja A-kiltalaiset osallistuivat kyselyihin erittäin aktiivisesti. Suuri kiitos kaikille vastanneille! Tuloksia kyselyistä saadaan tulevan kevään aikana.

MIPA-tutkimusohjelman puolesta kiittävät ja hyvää joulunaikaa A-kiltoihin toivottavat tutkijat Sari Jurvansuu ja Jukka Valkonen.

Lisätiedot: järjestökoordinaattori Noora Nieminen p. 0400 462 481 (2.1.2018 jälkeen) ja
https://keskuststo.a-klinikka.fi/tietopuu/jarjestotutkimusohjelma

 

Selvästi parempi -blogi avaa ovia ja näkökulmia päihteettömään
A-kiltatoimintaan

Vuoden 2017 alusta A-Kiltojen Liitto ry avasi A-kiltatoimintaa kuvaavan blogin: Selvästi parempi – A-kiltatoiminta. Blogikirjoitukset ovat olleet luettuja ja ne ovat saaneet aikaan keskustelua sekä nostoja uutisiksi. Blogit löytyvät http://selvastiparempi.blogspot.fi/ sekä PDF-muodossa https://a-kiltojenliitto.fi/tulostettavat-blogit/ Vuoden 2018 ensimmäinen Selvästi parempi -blogi ilmestyy viikolla 5.

Lisätiedot: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen, p. 040 8668 257

 

A-Kiltojen Liitto ry:n kokoukset ja kesäpäivät vuonna 2018

  • Kevätpäivät ja -kokous 24.3.– 25.3 2018 Ilkon kurssikeskus, Kangasala. Samassa yhteydessä A-Kiltojen Liiton 50-vuotisjuhla
  • Kesäpäivät 30.6.–1.7.2018 Pappilanniemi, Sääksmäki (Valkeakoski)
  • Syyspäivät ja -kokous 20.–21.10.2018, Metsäkartano, Rautavaara

Lisätiedot: Ville Liimatainen, p. 040 3566 586

 

Joulunaika keskustoimistolla

 Keskustoimisto on suljettuna joulun ja uuden vuoden aikaan ajalla 27.12.2017–5.1.2018

 

 Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä kuluneena vuonna!
A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus ja työntekijät toivottavat kaikille
A-kiltalaisille hyvää ja rauhallista joulua sekä
onnea ja menestystä vuodelle 2018!