Kokemusasiantuntija-pankki rakenteilla Vantaalla

Uusi Suomessa ainutlaatuinen sosiaali- ja terveysalan pilottihanke käynnistymässä

Kokemusasiantuntija-pankki rakenteilla Vantaalla

Vantaalla on alkamassa Suomessa ainutlaatuinen kolme vuotta kestävä ”kokemusasiantuntijapankki-hanke”. Hankesuunnitelman mukaan pankkiin koulutetaan kolmen vuoden aikana 60 uutta kokemusasiantuntijaa, joita Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja muut toimijat voivat palkata omiin tarpeisiin.

Tulevilla uusilla kokemusasiantuntijoilla on omakohtainen kokemus joko päihde- tai mielenterveyssairauksista, kuntoutumisesta ja sosiaalipalveluista. Opinnot edistävät kuntoutumista ja antavat valmiuksia työelämään.

Ensimmäinen kokemusasiantuntija-koulutus on Vantaalla syksyllä 2020. Myöhemmin kokemusasiantuntijoille on tarkoitus järjestää jatkokoulutus ja työnohjaus. Kokemusasiantuntija -pankkitoiminnan ydinajatus on koulutettujen kokemusasiantuntijoiden jalkautuminen päihde-, mielenterveys- ja aikuissosiaalityöhön palkattuina työntekijöinä joko kertaluonteisiin, jatkuviin tai määräaikaisiin tehtäviin.

Ristolainen_Seppo_2

Kuva: Asiakasosallisuuden vahvistaminen ja käyttäjälähtöinen sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittäminen kokemusasiantuntija-toiminnan avulla on luonnollinen kehitysaskel A-kiltatoiminnassa, sanoo Vantaan A-killan hallituksen puheenjohtaja Seppo Ristolainen.

Tavoitteena on vahvistaa asiakasosallisuutta ja käyttäjälähtöisten palveluiden kehittämistä Vantaan sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalla. Hankesuunnitelman mukaan Vantaan kaupungin sosiaali- ja terveystoimi ja muut toimijat palkkaavat kokemusasiantuntijoita esimerkiksi ennaltaehkäisevään työhön, hoito- ja kuntoutustyöhön, asiakaspalveluun, palvelujen arviointiin ja kehittämiseen tai koulutustehtäviin.

Vantaan kaupunki on jo hankkeen valmisteluvaiheessa sitoutunut ostamaan pankista kokemusasiantuntijoiden tarjoamia palveluja. Kokemusasiantuntija- ja vertaistyön lisääntyvä tarve on yleisesti tunnustettu tosiasia sekä kunnallisissa että yksityisissä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Hankkeeseen palkataan hankepäällikkö ja hanketyöntekijä. Linkit työpaikkailmoituksiin on jutun lopussa.

STEAn rahoittamaa kokemusasiantuntija-pankki hanketta hallinnoi Vantaan A-kilta ry. Yhteistyökumppanina koulutuksissa ja muussa hanketoiminnassa on KoKoA – koulutetut kokemusasiantuntijat ry.

Tavoitteena hankkeen päättymisen jälkeen v.2023 on, että Vantaalla toimii hyvin organisoitu kokemusasiantuntija-pankki, jonka toimintamalli on mahdollista monistaa myös muihin Suomen kuntiin.

Nykytrendi on, että kokemusasiantuntija- ja vertaistukityö yleistyy päihde-, mielenterveys- ja sosiaalipalveluissa ammattilaisten rinnalla laaja-alaisesti: Esimerkiksi ennaltaehkäisevässä työssä, terveyspalveluissa, sairaanhoidossa, kuntoutuksissa, sosiaalipalveluissa, kouluissa, nuoriso- ja vanhuspalveluissa, työpaikoilla sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijöiden koulutuksissa.

Vantaan A-kilta ry:n hallinnoimassa hankkeessa kumppaneina ovat KoKoA ry, Vantaan kaupunki, Sokra (THL), Rikosseuraamuslaitos, A-Kiltojen Liitto ry, Hyvät Tuulet ry ja Tukihenkilötyö yhdistys ry.

Linkit hankepäällikön ja hanketyöntekijän työpaikkailmoituksiin.