Koulutus ja virkistys

Koulutuspalvelu

A-Kiltojen Liitto ry järjestää jäsenpalveluna valtakunnallista koulutusta A-killoille. Koulutustoiminnan tarkoituksena on tukea ja antaa valmiuksia A-kiltojen yhdistysmuotoiselle vertaistukitoiminnalle. Tavoitteena on sekä jäsenyhdistysten monipuolisen toiminnan kehittäminen, että yksilötasolla henkilökohtaisen muutoksen tukeminen.

Koulutuksiin osallistuminen on sosiaalinen tapahtuma, johon liittyy kokemustenvaihtoa A-kiltojen toiminnasta ja päihdetoipumisesta. Koulutukset suunnitellaan ja toteutetaan A-kiltojen tarpeiden mukaisesti. A-kiltatoiminnan arvot, kuten toiminnallisuus, ovat koulutuksissa keskeisiä. Koulutuspalvelusta vastaa koulutussuunnittelija sekä koulutusjaosto. Koulutuksissa on mukana aina vertaiskoutsi, A-kiltalainen vertaisohjaaja.

Lomatoiminta

A-Kiltojen Liitto ry toimii välittäjäorganisaationa A-kiltalaisille tarkoitetuille päihteettömille lomille. Lomatoiminta on syrjäytymistä ehkäisevää toimintaa, jolla myös tuetaan osallistujien hyvinvointia ja toipumista. A-kiltalaisten voimavaralomilla vertaistuella on keskeinen merkitys ja mukana on vertaiskoutsi, A-kiltalainen vertaisohjaaja. Lomille haetaan lomatukea Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry:ltä.

MTLH:n ohjeet lomatuen hakuun »

Lomatukihakemus MTLH »
Lomatukihakemus MTLH (sähköinen) »

Muu virkistystoiminta

A-Kiltojen Liitto ry järjestää ja mahdollistaa erilaista virkistystoimintaa A-kiltalaisille. Virkistystoiminnasta ja sen kehittämisestä vastaa toimintajaosto. Toimintajaosto huolehtii toiminnallisesta ohjelmasta valtakunnallisilla kevät-, kesä ja syyspäivillä, huolehtii järjestelyistä A-Kiltojen Liitto ry:n joukkueen (FC A-kilta) osallistuessa valtakunnallisiin liikuntatapahtumiin sekä kehittää uutta päihdetoipumista edistävää toiminnallisuutta A-kiltatoimintaan valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla.

Koulutukset

Voimavaralomat

Tapahtumat