Kysely A-kiltalaisille poikkeustilan vaikutuksista toimintakykyyn ja hyvinvointiin

Arjen toimintakyky -hanke kerää tietoa, miten koronapandemia on vaikuttanut ihmisten arkeen ja hyvinvointiin. Kyselyllä pyritään kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Tämä kysely on kohdennettu A-kiltatoimintaan osallistuville henkilöille. Pyydämme sinua osallistumaan tähän kyselyyn, jonka vastaamiseen menee noin 15–30 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti ja se sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä.

Vastaamalla autat meitä kehittämään toimintaamme! Klikkaamalla tästä pääset kyselylomakkeelle.

Lisätietoa kyselystä ja Arjen toimintakyky -hankkeesta

Kiitos paljon avustasi!