Selvästi parempi -blogi: ”Turvallisuuden tunne syntyy yhteisestä kokemuksesta.”

Turvallisuus on merkittävä toipumisen mahdollistava tekijä.

Päihde-ehtoinen elämä on turvatonta ja turvallisuus edellytys toipumiselle. Päihdetoipujat tietävät, että ilman turvaa ei voi olla toipumista. A-killoissa turvallisuudesta onkin tullut toiminnan keskeinen laatu- ja tulevaisuustekijä. Yhteenkuuluvuuden, tuen, ymmärryksen ja tasa-arvon kokemukset eivät toteudu ilman tunnetta turvallisuudesta. Turvallisuuden kokemus järjestön toiminnassa on myös MIPA-tutkimuksissa tunnistettu hyvinvointitekijä.

Uusin blogi luettavissa: ”Turvallisuuden tunne syntyy yhteisestä kokemuksesta.”