A-kiltatoiminta tutuksi PERUTTU


21.09.2022 - 23.09.2022 (00:00)
Luomaniemen toimintakeskus


Kaikille, myös uusille A-kiltalaisille hyödyllinen koulutus, jossa tarkastellaan A-kiltatoimintaa yhteisten arvojen kautta. Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa osallisuutta ja ymmärrystä A-kiltatoiminnasta. Koulutus on mahdollisuus tavata A-kiltalaisia ympäri Suomen ja osallistujien välityksellä se tarjoaa uusia näkökulmia A-kilta­toimintaan päihdetoipumisen välineenä. Tapahtumaan sisältyy ryhmätöitä, alustuksia, toimintaa ja yhteistä keskustelua.

Hinta on 130 €/osallistuja omin liinavaattein (toimintakeskuksen liinavaatteista peritään osallistujalta paikan päällä 7€). Hintaan sisältyy koulutus, majoitus 2 hengen huoneissa ja ohjel­maan merkityt ruuat. Yhden hengen huoneen lisämaksu on 20€/vrk.  A-Kiltojen Liitto ry tarjoaa kahvia ja teetä koulutuksen aikana vapaasti nautittavaksi.

Koulutuksen maksimiosallistujamäärä on 18 henkilöä, paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Osallistujamäärän täytyttyä, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varalla. Peruuntumisten sattuessa vapautuneet paikat täytetään varallaolojärjestyksessä. Niin varallaolosta kuin vapautuneenpaikan saamisesta ilmoitetaan A-kil­taan/ henkilökohtaisesti osallistujalle (jos puhelinnumero ilmoittautumislomakkeessa). Varallaolo ei velvoita vapautuvan koulutuspaikan vastaanottamiseen.

Koulutuksen toteutuminen edellyttää vähintään 12. Koulutuksen peruuntuessa siitä ilmoitetaan erikseen osallistujille. Koulutus pidetään sellaisilla järjestelyillä, jotka ovat niiden aikaan voimassa olevien julkisen vallan normitusten mukaisia. Terveyden turvaamiseksi toiminnassa menetellään hygieniasuositusten mukaisesti.

Kouluttajana toimii Mikko Putaja ja vertaiskoutsina Sami Koskinen p. 040 673 3382, kozkinen@hotmail.com

Lisätietoja antavat Mikko Putaja, p. 040 5664 841 (kurssin sisältöasiat) ja
Anna Niemistö, p. 0400 394 869, (ilmoittautumiset, maksut).

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin 26.8.2022 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai oheisella ilmoittautumislomakkeella A-Kiltojen Liittoon.

Kutsu, ohjelma ja ilmoittautumislomake »


Kartta latautuu...
e