Ikääntyvä nainen, päihteet ja väkivalta


01.12.2021 (Koko päivä)


Maria Akatemian kanssa yhteisluennon aiheena on siis ”Ikääntyvä nainen, päihteet ja väkivalta”. Webinaarissa tuodaan esille päihteiden käyttäjän läheisen näkökulmaa ja rajaamisen vaikeutta, väkivallan monimuotoisuutta ja myös sitä miten tärkeää on tunteiden käsittely ja niiden tiedostaminen. Minkälaisia malleja siirrämme eteenpäin sukupolvelta toiselta ja miten niitä voi muuttaa.

https://www.mariaakatemia.fi/event/webinaari-ikaantyva-nainen-paihteet-ja-vakivalta/

e