Vertaiskoutsi -koulutus 14.-15.10. ja 9.-10.11.


14.10.2021 - 15.10.2021 (00:00)
Kumppanuuskeskus


Nelipäiväinen koulutus on tarkoitettu A-Kiltojen Liiton koulutuksissa ja voimavaralomilla toimiville vertaisohjaajille. Koulutusjaosto valitsee osallistujat hakemusten perusteella. Koulutus on maksuton. Max. 8 henkilöä.

Hae mukaan koulutukseen, jos olet päihdetoipuja tai läheinen

 • jolla on riittävä etäisyys omaan kokemukseen sairastuneena tai läheisenä, jotta kokemusta voi käyttää asiantuntemuksena ja työvälineenä
 • jolla on kokemusta A-kiltatoiminnasta ja joka on toiminnassa mukana edelleen
 • joka on sitoutunut A-kiltatoiminnan arvoihin
 • joka on osallistunut johonkin A-Kiltojen Liiton koulutukseen ennen tätä koulutusta
 • joka on yhteistyökykyinen, vastuuntuntoinen ja jolla on hyvät sosiaaliset taidot − mitään superihmistä ei kuitenkaan etsitä
 • joka kykenee asettamaan rajoja toiminnalleen ja joka sitoutuu tehtäväänsä − tehtävän vastaanottaessa vapaaehtoisuus muuttuu vastuuksi.

Koulutukseen haetaan täyttämällä liitteenä oleva hakulomake ja toimittamalla se viimeistään 24.8. joko postitse A-Kiltojen Liitto ry / Koulutusjaosto, Kansankatu 53, 90100 Oulu tai sähköpostilla koulutusjaosto@a-kiltojenliitto.fi

Koulutusjaosto tekee valinnat elokuussa ja valinnoista ilmoitetaan kaikille hakeneille elokuussa.

Koulutus on nelipäiväinen ja se toteutetaan Oulussa kahdessa osassa:

 • to 14.10. kello 16-20 ja pe 15.10. kello 9-14 sekä
 • ti 9.11. kello 16-20 ja ke 10.11. kello 9-14.
  Koulutus on osallistujille maksuton ja matkat korvataan julkisen kulkuneuvon mukaan.
  A-Kiltojen Liitto ry tarjoaa osallistujille ateriat ja majoituksen koulutuksen aikana.
  Koulutuksesta saa todistuksen. Tarkemmat tiedot koulutuksesta ja sen sisällöistä
  toimitetaan koulutukseen valituille viimeistään elokuussa.

Kouluttajina ovat järjestökoordinaattorit Aulikki Otranen ja Kirsi Mäki.

Tiedustelut koulutusjaoston sihteeriltä: Kirsi Mäki, puh. 040 1679 377, kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi

Kutsu ja hakulomake »   

Vertaiskoutsi

on A-Kiltojen Liitto ry:n koulutuksissa, voimaa vertaisuudesta -lomilla ja naisten voimavarapäivillä joko itsenäisesti tai yhteistyössä kouluttajan kanssa toimiva A-kiltalainen vertaisohjaaja. Vertaiskoutsi tukee koulutuksiin ja tapahtumiin osallistuvien A-kiltalaisten ryhmäytymistä sekä ylläpitää ja edistää omalta osaltaan tapahtuman hyvää yhteishenkeä. Oman toipumiskokemuksensa pohjalta vertaiskoutsi antaa myös vertaistukea osallistujille.


Kartta latautuu...
e