TIEDOTE: Jyväskyläläiselle Ali Leinoselle SOSTEn kultainen ansiomerkki

SOSTE myöntää ansiomerkkejä pitkäaikaisesta ja merkittävästä toiminnasta sosiaali- ja terveysalalla tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä. Jyväskylän A-killan toiminnanjohtajalle Ali Leinoselle ansiomerkki luovutetaan 10.6. klo 13. alkavassa juhlassa Jyväskylän A-killan tiloissa, Kortesuon kartanossa.

Leinonen on toiminut ansiokkaasti kaupungin päihdetyön verkostoissa. Jo eläköityneen Jyväskylän kaupungin pitkäaikaisen päihdehuollon johtajan ja sosiaalineuvoksen Mauri Sompan mukaan, – Leinosen panos Jyväskylän päihdehuollon kentällä on merkittävä ja hänen ansiostaan A-killalla on tiiviit ja hyvät suhteet kaupunkiin. Virallisella päihdehuollolla ja A-killalla on paljon yhteistyötä. Jyväskylän A-kilta ry on tarjonnut päihdeongelmaisille päihdehoidon jälkeisen paikan, missä toipuminen ja toiminnallisuus kulkevat rintarinnan.

Yksi kultaisen ansiomerkin myöntämisperusteista olikin se, että toiminnanjohtaja Ali Leinonen on vakiinnuttanut Jyväskylän A-kilta ry:n osaksi Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelukeskuksen käyttämää kolmatta sektoria päihdekuntoutujien hoitajana ja vertaistuen antajana.

Hän on toiminut myös valtakunnallisen A-Kiltojen Liitto ry:n eri luottamustehtävissä alkaen vuonna 2004 kehittämistoimikunnassa ja päättyen vuonna 2009 hallituksen jäsenenä.

Ali Leinonen on toiminut esimerkillisesti päihdetoipujien keskinäisen vertaistuen mahdollistajana ja toiminnallisuus on ollut aina keskiössä. A-kiltaan Leinonen kiinnittyi alkujaan vetämään urheilutoimintaa, siitä luottamustehtäviin ja lopulta palkatuksi työntekijäksi. Voi sanoa, että A-kiltatoiminta vei miehen mennessään. – Omasta päihdeongelmasta on ollut helppo puhua Alin kanssa, hän on ollut monelle vuosien varrella tukipilari johon nojata, jyväskyläläinen Riitta Keuramo kertoo.

Ansiomerkki tulee vaatimattomana miehenä tunnetuksi tulleelle Leinoselle yllätyksenä hänen jäädessä eläkkeelle. Yhteistyökumppanit ja aktiiviset A-kiltatoimijat järjestävät hänelle yllätysjuhlat 10.6. klo 13. Kortesuon kartanolla.

Kultainen ansiomerkki myönnetään 30 vuotta järjestön, säätiön, kunnan, kunnallisen lautakunnan, yrityksen tai valtion viranomaisen sosiaali- ja terveysalalla tai siihen läheisesti liittyvissä tehtävissä toimineelle henkilölle hyvinvointia ja terveyttä edistävästä toiminnasta. Sen myöntää SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry on valtakunnallinen kattojärjestö.

 

Lisätietoja antavat:

Tiedottaja

Tuija Tamsi-Lehtinen

A-Kiltojen Liitto ry

p. 040 8668 257

Jyväskylän A-kilta ry on yksi Suomen 60 A-killasta. A-killat ovat päihdetoipujien ja heidän läheistensä perustamia yhdistyksiä. Kattojärjestönä toimii A-Kiltojen Liitto ry.

 

Päihdetyöntekijä (toiminnanjohtaja 1.7 lähtien)

Satu Lahtinen

Jyväskylän A-kilta ry

p. 040 131 7520

Jyväskylän A-kilta ry on perustettu vuonna 1965. Toiminta on monimuotoista vertaistukeen ja vapaaehtoisuuteen perustuvaa. *Keskimäärin 50 päihdetoipujaa päivässä viettää aikaansa kartanolla. Toimintakeskus tarjoaa monipuolisesti mahdollisuuksia päihteettömään päivään. Kävijät voivat mm käyttää itsenäisesti kuntosalia ja verstastiloja, pelata biljardia sekä viettää aikaa yhdessä. (http://a-kilta.net/)

*Ennen koronan aiheuttamia rajoituksia ja poikkeusoloja