Tietosuojaseloste

 1. Rekisterinpitäjä
  A-Kiltojen Liitto ry
  Itsenäisyydenkatu 17 B
  33500 Tampere
  Puh. p.  045 636 6629 (toiminnanjohtaja), yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi
  Y-tunnus: 0276071-6
 2. Rekisteriasiat
  Toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen (p.  045 636 6629, yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi) vastaa rekisteriä koskeviin kysymyksiin ja palautteisiin mahdollisimman nopeasti.
 3. Rekisterin nimi
  A-Kiltojen Liitto ry asiakasrekisteri.
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyksen oikeutettu etu jäsenyyden, asiakassuhteen sekä työsuhteen tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on
  ✓ jäsenrekisterin ja niihin liittyvien yhteystietojen ylläpitäminen.
  ✓ luottamushenkilöiden tietojen ylläpitäminen
  ✓ jäsenlehden postitustiedot
  ✓ työsuhteiseen liittyvien tietojen ylläpitäminen
  ✓ valokuvien ja videoiden käyttäminen yhdistyksen omiin julkaisuihin
  ✓ koulutuksen ja tapahtumien järjestäminen
 5. Rekisterin tietosisältö
  Käsittelemme asiakasrekisterin yhteydessä seuraavia rekisteröidyn – kuten luottamushenkilöiden, asiakkaiden tai muun rekisteröidyn, (esim. koulutettavien) henkilötietoja:
  ✓ Rekisteröidyn yhteystiedot: nimi, sähköpostiosoite, osoitetiedot ja puhelinnumero
  ✓ A-kiltoja ja A-kiltojen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten y-tunnus (jos on), PRH:n rekisteritunnus ja yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot
  ✓ Vesiposti-lehden tilaajatiedot; nimi* ja osoite*
  ✓ Mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot
  ✓ Koulutuksiin ja tilaisuuksiin osallistuvien tiedot; nimi*, puhelinnumero*, erityisruokavalio ja sähköpostiosoite
  ✓ Palkkojen, palkkioiden ja korvausten saajien tiedot; nimi*, osoite*, puhelinnumero, sotu*,
  pankkitilinumero* ja ammattijärjestö.* Tähdellä merkittyjen henkilötietojen antaminen on edellytys sopimussuhteemme ja/tai
  asiakassuhteemme tai palvelun syntymiselle. Ilman tarvittavia henkilötietoja emme voi toimittaa tuotetta ja/tai palvelua.
 6. Säännönmukaiset tietolähteet
  Saamme tietoja rekisteröidyltä itseltään. Tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti.
 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
  Käsittelemme tietoja pääsääntöisesti itse, poikkeuksena Vesiposti -lehden postitustiedot luovutetaan PK-painoon, Tampere sekä   koulutus- että tapahtumapaikkoihin luovutetaan osallistujien nimet nimet ja mahdolliset erityisruokavaliot.
  Olemme ulkoistaneet IT-hallinnan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle, jonka hallinnoimalle ja
  suojaamalle palvelimelle henkilötietoja tallennetaan (Data Cosmos Oy) ja IT-tuki tilataan
  Kujansuu Ky:ltä. Olemme huolehtineet siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista. Me
  käytämme EU:n hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita.
 8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  A Manuaalinen aineisto
  Henkilötietoja sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja työntekijämme, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.
  B ATK:lla käsiteltävät tiedot
  Palkka-, palkkio- ja korvaustietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja.
  Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin henkilötiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista.
 9. Tarkastusoikeus
  Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista, mikäli sille on lailliset perusteet. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.
  Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.
  Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välinen asiakassuhde. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.
 10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
  Kaikki tätä selostetta koskevat yhteydenotot ja pyynnöt tulee esittää kirjallisesti tai henkilökohtaisesti kohdassa kaksi (2) nimetylle yhteyshenkilölle.
 11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen.

Laatimispäivä 25.4.2018