Tipattoman tammikuun suosio on kasvanut parin viime vuoden aikana

Tipattoman tammikuun suosio kasvanut parin viime vuoden aikana–18 prosenttia alkoholia käyttävistä viettää Tipatonta

EHYT ry:n Kantar TNS Oy:llä* teettämästä kyselystä käy ilmi, että alkoholia käyttävistä kansalaisista 18 prosenttia vietti Tipattoman tammikuun vuonna 2020. Vuonna 2019 vastaava luku oli 12 prosenttia, ja vuonna 2018 Tipatonta vietti 11 prosenttia kansalaisista.

–Tipaton tammikuu on perinne, joka on jatkunut jo vuosikymmeniä. Pari vuotta sitten Tipattoman vietossa tapahtui notkahdus alaspäin, mutta kaksi viimeistä tutkimusta näyttää Tipattoman suosion kääntyneen nousuun, EHYT ry:n viestinnän asiantuntija Maaret Väkinen sanoo.

Peräti 58 prosenttia Tipattoman viettäjistä jatkoi sitä vielä helmikuun puolelle. Lisäksi 13 prosenttia kertoi juoneensa Tipattoman jälkeen vähemmän alkoholia kuin ennen sitä.

Tipaton tammikuu on varsinkin alkoholin kohtuukäyttäjien suosiossa. Yleisin syy Tipattoman vietolle on terveys –tutkimuksen mukaan joka kolmas koki terveyssyistä hyväksi pitää taukoa alkoholin käytöstä.

Vuonna 2020 Tipattoman vietto oli suosituinta eläkeläisten ja yli 65-vuotiaiden keskuudessa.

–Kiinnostavaa on, että tänä vuonna naiset ja miehet viettivät Tipatonta yhtä paljon. Aiemmin kampanja on ollut suositumpi naisten keskuudessa.

Tammikuussa 2021 Tipattoman teema jatkaa vuonna 2020 alkanutta pohdintaa alkoholin roolista erilaisissa tavallisissa, arkisissakin tilanteissa. Milloin ja mistä syistä alkoholia käytän, ja voisiko tilalle löytyä joitakin uusia tottumuksia?

–Jokainen voi viettää Tipatonta omalla tavallaan, joko alkoholin käytön kokonaan lopettamalla, tai sitä vähentämällä. Viime tammikuussa keräsimme kansalaisten vinkkejä uusiksi tottumuksiksi alkoholin tilalle, ja tätä ajatusta herätellään myös tulevan tammikuun aikana.

Ideoita uusiksi tottumuksiksi löytää esimerkiksi kampanjan verkkosivuilta, Väkinen kertoo. –Ehkä rauhoittava jooga tai reipas pulahdus järveen voi tuoda hyvää oloa. Varsinkin korona-aikana on hyvä löytää itselle sopivia, terveellisiä tapoja rentoutua.

Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto ja EHYT ry koordinoivat Tipattoman tammikuun viestintätoimia.

* Tutkimusaineisto kerättiin puhelinhaastatteluina 3.-14.2.2020 välisenä aikana. Haastateltu joukko edustaa 18 –79 -vuotiasta väestöä. Haastatteluja tehtiin yhteensä 1.004 kpl.

Lisätiedot:

Maaret Väkinen, viestinnän asiantuntija, EHYT ry/ Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkosto p. 050 327 0009, maaret.vakinen@ehyt.fi

Päivi Tiittanen, viestintäpäällikkö, EHYT ry, p. 050 362 0882, paivi.tiittanen@ehyt.fi