Tulossa MIPA-kysely terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tekijöistä

MIPA

Järjestöjen toimintaan osallistuvien terveyttä ja hyvinvointia edistävät tekijät

Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen yhteisessä tutkimusohjelmassa (MIPA-hanke) on käynnistymässä toisen vaiheen tiedonkeruu. Ensimmäisessä vaiheessa tutkittiin järjestöjen toimintaprofiileita, toimintaan osallistuvien ihmisten hyvinvoinnin vajeita ja vapaaehtoistyön, vertaistoiminnan ja kokemusasiantuntijuuden lähtökohtia. Järjestöt ovat kokeneet tulosten olleen hyödyllisiä niin toiminnan kehittämisen kuin sen näkyväksi tekemisenkin kannalta. Tutkimus on nostanut esille päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tavoittamien ihmisten äänen, mitä väestökyselyt ja akateemiset tutkimukset eivät juurikaan tavoita. Lisätietoa tutkimuksesta A-klinikkasäätiön Tietopuu-sivustolta.

Osana MIPA-hankkeen toisen vaiheen toteutusta toteutetaan syksyllä 2017 kaikissa mukana olevissa järjestöissä kysely ihmisten terveyttä ja hyvinvointia edistävistä tekijöistä. Tavoitteena on selvittää, millaiset asiat tukevat erilaisissa tilanteissa olevien ihmisten hyvinvointia ja erityisesti sitä, mitkä asiat järjestöjen toimintaan osallistumisessa edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Kysely perustuu näkemykseen, että hyvinvointia ja päihde- tai/sekä mielenterveysongelmia voi kokea myös samanaikaisesti.

Kysely toteutetaan kussakin järjestössä erikseen sovitulla tavalla, A-kiltalaiset pääsevät vastaamaan kyselyyn elokuun aluetapaamissa. Tavoitteenamme on tavoittaa tuolloin yli 100 vastaajaa! Jokainen vastaaja on tärkeä, jotta mahdollisimman monen ja monenlaiset kokemukset tulevat kuulluiksi. Vastaaminen on kuitenkin täysin vapaaehtoista. Vastanneille on tarkoitus järjestää aluetapaamisen yhteydessä mahdollisuus ryhmäkeskusteluun kyselyyn liittyneistä kunkin omista havainnoista ja ajatuksista.

Kyseisestä MIPA-hankkeen osatutkimuksesta vastaa tutkija Jukka Valkonen Suomen Mielenterveysseurasta ja häneen voit olla yhteydessä missä vaiheessa tiedonkeruuta hyvänsä. Voit kysyä lisätietoja myös alla mainitulta järjestön edustajalta.

 

Jukka Valkonen

jukka.valkonen@mielenterveysseura.fi

p. 040 6740 225

 

Noora Nieminen

noora.nieminen@a-kiltojenliitto.fi

p. 040 0462 481