Tutkittua: A-kiltatoiminta on monipuolistunut korona-aikana

Osana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmaa hankkeeseen osallistuville järjestöille ja niiden paikallisyhdistyksille tehdään säännöllisesti kyselyjä, joissa tarkastellaan mielenterveys- ja päihdealojen yhdistyskentällä tapahtuvia muutoksia ja vaihtuvia eritysteemoja. Uusin järjestökysely tehtiin helmi-maaliskuussa 2021. Se lähetettiin sähköisesti vastattavaksi kaikkien A-kiltojen toiminnanjohtajalle tai hallituksen puheenjohtajalle.

Tutkimustulokset toivat muun muassa esiin, että koronapandemia rajoitustoimenpiteineen oli vaikuttanut monen A-killan toimintaan. Joka neljäs vastanneista A-killoista oli lopettanut toimintamuotoja.  Toimintaa oli alettu myös järjestää uudella tavalla. Joka neljäs A-kilta oli ottanut käyttöön uusia toimintoja.

Lue siitä lisää Selvästi parempi -blogista:

 

A-kiltatoiminta on monipuolistunut korona-aikana

 

 

A-Kiltojen Liitto ry on ollut mukana Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelmassa (MIPA 2.0) vuodesta 2015 lähtien. Tutkimusohjelmassa on mukana kymmenen eri järjestöä: A-Kiltojen Liitto ry, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, FinFami Uusimaa ry, Irti Huumeista ry, Kuntoutussäätiö, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI ry, Sininauhaliitto ja Tukikohta ry sekä näiden lisäksi Diakonia-ammattikorkeakoulu (DIAK) ja Tampereen yliopiston Yhteiskuntatieteiden tiedekunnan sosiaalityön tutkinto-ohjelma. Tutkimusohjelmaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA).