Slide

Ajankohtaista

A-Kiltojen Liiton naistoiminta 40 vuotta: A-kiltanaiset rikkoneet lasikattoja

19.03.2024 Vesiposti
 • Naisia on ollut A-kiltatoiminnassa ”aina”, jo 1960-luvulla.
 • Alkuun naiset tulivat mukaan ennen kaikkea puolison tai kumppanin kautta.
 • Oman toipumisen kautta naisia oli mukana jo 1960–1970-lukujen taitteessa; muun muassa ensimmäinen asiakasyhdistyksen naistenryhmä toimi Helsingissä vuonna 1967 ja laajemmin naistenryhmiä oli A-kiltatoiminnassa 1980-luvun alussa.
 • Naisten rooli nousi etenkin 1970-luvun lopulla A-kiltojen perhetoiminnan kautta.
 • Naisiin ei aina ole suhtauduttu tasavertaisina toipujina. Niinpä naiset itse alkoivat ”ajaa asiaansa”. Vuonna 1983 Terttu Nuutinen Joensuun A-killasta oli aktiivinen naistoiminnan edistäjä saaden vahvistusta 1984 Imatran A-killan Pirjo Veikkolaisesta.
 • Naisjaosto perustettiin Kolilla A-Kiltojen Liiton ylimääräistä yleiskokousta edeltävänä päivänä 28.7.1984 ja liitettiin osaksi A-Kiltojen Liiton toimintaa yleiskokouksessa. Jaoston rooli ja tehtävät määriteltiin saman vuoden syksyllä: varainhankinta sekä koulutus päihdeongelmista toipuvien tai puolison alkoholinkäytöstä kärsivien naisten hyväksi. Sittemmin tehtävä on muokkaantunut muun muassa naiserityisen päihdetoipumisen huomioimiseen.
 • Vuosina 1994–1995 toteutettiin A-klinikkasäätiön ja Ensi- ja turvakotien liiton ”Naisten selviytymiskeinojen kehittämisprojekti Selvis”, jossa osallistujina oli muun muassa A-kiltojen naisjäseniä. Yhtenä tehtävänä oli tuoda asiakasnäkökulmaa projektin ammatillisille osapuolille.
 • Vuosina 1996–1998 oli oman projektin aika. Naisten itsehoidon ja ryhmätoiminnan kehittämisprojektin tunnuksena oli ”Puhtia elämään terveydestä” – A-kiltalaisten kesken ”Puhti-projekti”. Tavoitteena oli, paitsi virittää naisten kiinnostus hyvinvoinnista huolehtimiseen, myös vahvistaa naisten toimintaa vielä hyvin miesvaltaisessa A-kiltamaailmassa. Hanke täytti tehtävänsä, ja naistoiminnan arvostus A-killoissa nousi.
 • 2000-luvulla naisjaosto järjesti naisten seminaareja sekä tuki paikallisia ja alueellisia naisten tapahtumia ja leirejä.
 • Vuonna 2002 murtui jälleen yksi lasikatto, kun A-Kiltojen Liiton hallituksen puheenjohtajaksi valittiin silloinen Vesipostin päätoimittaja Riitta Keuramo. Tällä oli suuri merkitys etenkin viestinnällisesti: A-kiltatoiminta on avointa myös naisille.
 • Vuoden 2023 alusta naisjaoston toiminta siirrettiin uuden Tilaa toipua -jaoston alle.
 • Vuonna 2024 A-Kiltojen Liiton ”virallinen” naistoiminta täyttää 40 vuotta, onnea naiset! Työ ei ole valmis, mutta paikkaa ei tarvitse enää ansaita tai perustella. Tällä hetkellä tilastojen mukaan 11 A-killassa on nainen puheenjohtajana.

Teksti: Aulikki Otranen

Kuva: Pixabay