Slide

Hallitusohjelmasta päihdetoipujajärjestön näkökulmasta

03.07.2023 Kannanotot

Odotamme tekoja!

Vahva ja välittävä Suomi -hallitusohjelma tähtää toimivaan ja kestävään hyvinvointiyhteiskuntaan, jossa ihmiset tuntevat osallisuutta ja luottamusta toisiinsa ja jossa heikoimmista pidetään huolta. – Onnittelut hallitukselle, hyvä tavoite!

”Mielenterveys- ja päihdeongelmien ehkäisy ja hyvä hoito ovat tärkeitä sekä kansanterveyden että kansantalouden näkökulmasta”, ohjelmassa todetaan. Tästä ei ole toista puhetta; tärkeitä ovat, molemmista syistä. Myös hallituksen lupaus huomioida ja turvata asiakkaiden tarpeita vastaavat erilaiset vaihtoehdot päihdehoitomalleihin ilahduttaa. Onko nyt siis lupa odottaa hyvää? Tai edes parannusta.

Osallisuuden kokemus parantaa päihdetoipujan toimijuutta

Hallitusohjelman sanalla osallisuus on vahva kaikupohja myös A-kiltatoiminnassa. A-killoissa osallisuus on vaikuttamista sekä A-kiltayhdistyksen asioihin että omaan elämään vertaisten tukemana. A-killan jäsen tai kävijä pääsee osaksi päihdetoipumista tukevaa yhteisöä. Yhteisössä kaikki sen jäsenet pääsevät nauttimaan yhteisestä hyvästä. Ja usein vielä tärkeämpää on se, että yhteisön jäsenet voivat osallistua yhteisen hyvän tuottamiseen ja jakamiseen tasavertaisena muiden kanssa.

A-killat kannattavat ja omalta osaltaan tukevat hallituksen osallisuustavoitetta sataprosenttisesti.

Viinit – vieläkin!

Hallitusohjelmassa luvataan pitää huolta heikoimmista – siis mm. riippuvuuksiin sairastuneista ja muista pitkäaikaissairaista, työttömistä, asunnottomista ja köyhistä. Lisäksi hallitus lupaa edistää lapsimyönteistä politiikkaa kaikilla tasoilla.

Hmm. Niinkö?

Kevään runsaan viinit ruokakauppoihin -keskustelun jälkeen yllätti, että hallitus päätti puoliväliriiheen mennessä teettää selvityksen viidentoista prosentin vahvuisten viinien myynnin vapauttamisesta. Mitä selvittelyä asia vielä tarvitsee? Vastakkain ovat toisella puolella kansanterveys ja kansantalous ja toisella puolella päivittäistavarakaupat ja – saako sanoa suoraan – kansamme muka-eurooppalaistuneet juomatavat.

Minkälainen rautalanka tähän tarvitaan taivutettavaksi, jotta hallituksessa ymmärretään, että saatavuus lisää kulutusta ja kulutuksen kasvu lisää ongelmia? Ja että nämä ongelmat ovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestämättömiä.

Tarvitaan konkreettisia tekoja

Hallitusohjelma lupaa, että vahva ja välittävä Suomi rakentuu konkreettisista ja rehellisistä ratkaisuista.

Lupaus tarjota päihdeasiakkaille tarpeen mukaista hoitoa on yksi konkreettinen ratkaisu. Me muistutamme, että hoidon lisäksi moni päihderiippuvainen tarvitsee myös vertaistukea – ja pitkään. Sitä pystyvät tarjoamaan A-kiltojen lisäksi myös muut kokemukselliset vapaaehtoiset toimijat. Pitkäkestoisen vertaistuen saaminen mukaan päihdepalvelupolkuihin joka puolella Suomea olisi myös konkreettinen teko.

Toivo tulevasta rakentuu tekojen kautta, ohjelmassa sanotaan. Odotamme tekoja!

Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry
Kirsi Mäki, järjestökoordinaattori-koulutussuunnittelija, A-Kiltojen Liitto ry