Slide

Haluamme vähentää päihdehaittoja, emme lisätä niitä

Me päihdetoipujajärjestö A-Kiltojen Liitossa olemme huolissamme: Mitä lopulta seuraa, jos viinit tulevat ruokakauppoihin? Onko aiheesta sanottu jo kaikki?

Äänensä tässä keskustelussa on saanut kuuluviin kaupan ala, jolla on merkittävä taloudellinen intressi saada lisää liikevaihtoa.  Moni kuluttaja puolestaan saattaa pitää viinien saatavuuden helpottumista elämänlaatuaan parantavana asiana.

Asia koskettaa suurin piirtein koko yhteiskuntaa.  Alkoholitutkijat ovat arvioineet, että viinien vähittäismyynnin tuominen ruokakauppoihin väistämättä merkitsee ennen pitkää myös väkevien alkoholijuomien tuloa ruokakauppoihin. Tarjonnan lisääntyminen lisää päihteiden kulutusta, ja kasvava kulutus lisää päihdehaittoja. Haitat koskettavat veronmaksajina meitä kaikkia. Ja eniten ja nopeimmin haitat koskettavat kaikista heikoimmassa asemassa olevia – tässä tapauksessa päihderiippuvuuteen sairastuneita ja heidän läheisiään.

Kun päihdehaitat kasvavat, jo nykyisellään ylikuormitettujen ja aliresurssoitujen sosiaali- ja terveyspalvelujen lisääntyvä kuormitus olisi kestämätöntä myös julkisen talouden näkökulmasta. Ehkä suutarin pitäisi pysyä lestissään, mutta nyt on kyllä sanottava, että päihdetoipujajärjestön näkökulmasta on vaikea nähdä alkoholijuomien myynnin laajentamista vastuullisena huolehtimisena julkisesta taloudesta, puhumattakaan laajentamisen inhimillisistä seurauksista.

Meillä A-kiltatoiminnassa on kokemuspohjaista tietoa ja ymmärrystä alkoholismista toipumisesta – ja myös alkoholin liikakäytön haitoista. Haluamme vähentää päihdehaittoja, emme lisätä niitä. Eri tahoilla on tässä paljon omia ymmärrettäviä ja oikeutettujakin intressejään, joita tulee punnita vastakkain. Meidän mielestämme sosiaali- ja terveyspalvelujen kuormitusta ja inhimillistä hätää tulee ennalta ehkäistä luopumalla viinien myyntipisteiden moninkertaistamisesta.

 

Arto Pasanen, hallituksen puheenjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry
Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry