Slide

Vesiposti

Katukilta innostaa toimimaan ja antaa äänen unohdetuille

10.03.2022 Vesiposti
Katukilta-tiimin Antti on työskennellyt Tampereen A-kilta ry:n Sirkus Fokuksessa (v.2018–2020), Annika on aiemmin työskennellyt A-klinikkasäätiön jalkautuvassa työssä ja Katilla pitkä kokemus Tampereen A-killan etsivässä naistyössä. Sirkus Fokuksen luomista verkostoista on ollut hyötyä kuin myös siitä, että sairaanhoitajana työskennellyt Annika on monelle kadulla olevista tuttu kasvo. – Maailmaa parannetaan, kun kulttuurihyvinvointia viedään kaikkialle, kertovat tiimin jäsenet innostuneina.

”Päihteitä käyttävien tai päihteettömyyteen tukea tarvitsevien osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseen toiminnallisia taidelähtöisiä menetelmiä hyödyntävän ja jalkautuvan työn avulla.”

Katukilta on Tampereen A-Kilta ry:n STEA-rahoitteinen kolmivuotinen hanke (2021–2023), jonka tarkoituksena on tuottaa hyvinvointia ja osallisuutta jalkautuvan taiteen keinoin. Toiminta on suunnattu päihteidenkäyttäjille, päihteettömyyteen tukea tarvitseville henkilöille ja heidän omaisilleen. Palvelut ovat avoimia ja maksuttomia ja niihin voi osallistua anonyymisti. Kohtaamiset tapahtuvat esimerkiksi puistoalueilla, julkisissa tiloissa tai yhteistyökumppaneiden toimitiloissa. A-kiltatoiminnan arvot näkyvät kaikessa meidän toiminnassa.

Arvostava kohtaaminen on kaiken toiminnan perusta

Yhteisöllisen taiteen eri muotoja on ideoitu ja ideoidaan yhdessä osallistujien kanssa. – Kiinnostusta esimerkiksi kuva– ja ympäristötaiteeseen, musiikkiin ja teatteriin on. Tälle tavalle ja tässä ajassa kohdata ihmiset, on ollut selkeä tilaus, kertovat Katukilta-tiimin Antti, Annika ja Kati.

Katukillassa tiedetään, että aito dialogi löytyy luovin keinoin. – Enemmän olisi toimintaan tulijoita, kun on pystytty ottamaan rajoitusten puitteissa vastaan. Nyt odotamme innolla kevättä ja rajoitusten purkua, kertovat Katukilta-tiimin työntekijät.

Katukilta haluaa toiminnallaan osoittaa ihmisille, että elämyksellisyys on asia, josta ei tarvitse luopua päihteettömyyden myötä. Monelle esimerkiksi tanssi on ollut tärkeä ilmaisukeino.  Suunnitteilla on päihteettömiä reivejä, joissa Dj soittaa elekrtonista tanssimusiikkia.

Katukillan tavoitteena on viedä kulttuurihyvinvointia kaduille.  Suunnitelmissa on muokata Sirkus Fokuksen aikainen vaunu matalan kynnyksen äänitysstudioksi. Kaikilla on mahdollisuus osallistua tekemään videoita ja musiikkia sekä kuvaamaan.  Mukana aina myös erilaisia soittimia ja piirtely- ja maalausvälineitä.

–Ryhmissä ikäjakauma on noin 30–50 vuotta, kadulla kohtaamme ja tavoitamme selkeästi nuorempaa porukkaa. Osa ei pysty osallistumaan pelkotilojen takia ryhmiin ja tarvitsee enemmän yksilökeskusteluja. Katukillasta ohjataan myös palveluiden piiriin.

”Meidän toiminnassa ei oo mitään tabuja, eikä meiltä saa tabuja,” Antti kertoo.

Elokuusta 2021 Katukilta-tiimin tukipisteenä ja ryhmien kokoontumispaikkana on toiminut Mustalahdenkatu 22:ssa sijaitseva Artteli-kumppanuusyhdistys.

Kööri tekee addiktioista taidetta

Tammikuusta alkaen Katukillan toimintaan osallistujista on muodostunut Kööri, ryhmä joka naamioteatterin keinoin tuottaa kuvakollaasia, jonka kantavana teemana on addiktio. Se tulee pohjautumaan Leonardo Da Vincin Viimeinen ehtoollinen -teokseen, joka kulkee Köörissä nimellä Viimeinen ateria. Myös Keskustorin Vanha kirkko on mukana tässä.

Ensimmäiseksi addiktioksi valikoitui läheisriippuvuus. Tammikuussa 2022 oli ensimmäinen tapaaminen ja syksyllä 2022 mahdollisesti olisi valmis. Kyseessä prosessi, jossa hyödynnetään taiteen eri muotoja. Prosessiin liittyy osallistava valokuvaus.  Valokuvat tulee ottamaan palkittu valokuvaaja Juhamatti Vahdersalo. Tästä suunnitelmissa näyttely.

– Me Katukilta-tiimissä olemme mahdollistajia ja osallistuvat ihmiset ovat toimijoita.

Yhteistyötä tehdään Keskustorin vanhan kirkon, Tampereen kaupungin, päihdetyön toimijoiden, oppilaitosten, Arttelissa toimivien järjestöjen ja kaikkien kadulla kohdattujen ihmisten kanssa.

Teksti: Tuija Tamsi-Lehtinen
Kuvat: Katukilta

Lisätietoa: www.katukilta.fi