Slide

Yrmy Ikonen valittiin PÄIVYTin kevätkokouksessa 22.4.2022 yhteistyöverkoston puheenjohtajaksi

26.04.2022

“On hienoa olla mukana kehittämässä päihdetoimijoiden valtakunnallista yhteistyötä hyvässä ja laajassa yhteistyöverkostossa. Kiitän luottamuksesta ja otan pestin vastaan iloisin ja odottavaisin mielin. Lähivuosina PÄIVYTin merkityksen voisi odottaa kasvavan entisestään, sillä päihdetyön toimintaedellytysten edistämiseksi koko Suomessa tarvitaan hyvinvointialueiden sisäisten verkostojen lisäksi valtakunnallista päihdetoimijoiden yhteistyömuotoa, ja PÄIVYTissä meillä on sellainen,” A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen kertoo.

Päihdetoimijoiden valtakunnallinen yhteistyöverkosto PÄIVYT toimii päihdetoimijoiden ja asiakkaiden toimintaedellytysten edistäjänä sekä uusien toimintamallien kehittäjänä. PÄIVYTin tehtävänä on saattaa asiakas-, ammatti-, kokemusasiantuntijaorganisaatiot sekä vapaaehtoisjärjestöt dialogiin palvelujen ja tukimuotojen kehittämiseksi. Keskeisenä tavoitteena on yhteiskunnallinen vaikuttaminen, kuten asiakkaaseen kohdistuvien leimaavien asenteiden vähentäminen.

Lisätietoa PÄIVYTin toiminnasta:

PÄIVYT -yhteistyöverkosto | Tietopuu (a-klinikkasaatio.fi)