Slide

Vesiposti

A-kiltatoiminta muuttuvassa maailmassa

10.03.2022 Vesiposti

A-kiltojen toimintaympäristö on muutoksessa. Uusien 21 hyvinvointialueen tammikuussa 2022 valitut aluevaltuustot aloittivat työnsä maaliskuun alussa. Helsinki on oma hyvinvointialueensa, ja siellä jatketaan aiemmin kunnallisvaaleissa valitulla kaupunginvaltuustolla. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirtyy kunnilta hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Päihdepalveluita koskevan lainsäädännön tuleviin muutoksiin näyttää sisältyvän riski, että oikeus päihdepalveluihin ohenee. Lisäksi päihdepalvelujen integraatio mielenterveyspalveluihin jatkuu. Päihdehoidon ja muiden päihdepalvelujen tulevaan toteutumiseen sisältyy ennalta paljon kysymysmerkkejä.

Perinteiselle vapaaehtoisuuteen perustuvalle vertaistuelle ja vertaistoiminnalle, A-kiltatoiminnalle on jatkossakin suuri tarve. Vapaaehtoiset ja vertaiset ovat arvokas ja laajasti arvostettu voimavara. Myös koulutetut kokemusasiantuntijat ovat tulleet jäädäkseen päihde- ja mielenterveystyöhön. Kokemusosaaminen on  vertaistoimintaa ja kokemusasiantuntijatoimintaa yhdistävä käsite. Valtioneuvoston päihde- ja riippuvuusstrategian 2021-2030 tavoitteisiin onkin jo kirjattu sekä vertaistoiminta että kokemusasiantuntijatoiminta.

Yksinäisyys on kasvava haaste, johon myös päihde- ja riippuvuusjärjestöt voivat vastata. Ikääntyneiden päihdeongelmat lisääntyvät myös jatkuvasti, ja ikääntyneiden vertaistuelle on kasvava tarve. A-kiltojen jäsenten keski-ikä kasvaa, mutta tarvetta on toteuttaa ja kehittää myös nuorempien ihmisten A-kiltalaista vertaistukea, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tulevien vuosien A-kiltatoimintaan mahtuu monenlaista ja monen ikäistä päihde- ja muista riippuvuuksista toipujaa ja heidän läheistään.

A-killat ovat jatkossakin haluttu yhteistyökumppani palvelu- ja toipumispolkujen osana päihde- ja muista riippuvuuksista toipumisessa tärkeän pitkäkestoisen tuen tarjoajina sekä ehkäisevän päihdetyön tekijöinä. Jatkossa voi A-killoilla olla lisääntyvää tarvetta myös alueellisille yhteistyöratkaisuille esimerkiksi hallinnollisen taakan jakamiseksi, tunnettuuden ja saavutettavuuden edistämiseksi ja hyvinvointialueyhteistyön helpottamiseksi, kuntia unohtamatta.

A-kiltatoiminnassa on vuoden 2021 keväästä lähtien työstetty strategiaa kaudelle 2023-2027. Tuossa edellä oli muutama poiminta yhteisessä työskentelyssä nousseista arvioista tulevien vuosien A-kiltatoiminnasta muuttuvassa toimintaympäristössä.  Edellisen strategiaprosessin aikana kirjatuista dokumenteista löysin ohjenuoran, joka on edelleen vahvasti voimassa: ”Paras tapa suhtautua muutokseen, on osallistua sen tekemiseen.”

Yrmy Ikonen
toiminnanjohtaja