Slide

Ajankohtaista

Jäsenkirje 1/2022

10.03.2022 Jäsenkirjeet

A-Kiltojen Liitto ry:n strategia 2023-2027 päätettävänä kevätkokouksessa 2.4.2022

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus päätti vuoden ensimmäisessä kokouksessaan 19.2.2022 esitellä A-Kiltojen Liitto ry:n strategian vuosille 2023-2027 liiton kevätkokouksen päätettäväksi 2.4.2022 Espoossa. Esitys strategiaksi on postitettu tutustuttavaksi A-kiltoihin.

Lisätietoja:
toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen, yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi, p. 045 6366 629

Muita liiton hallituksen päätöksiä 19.2.2022

Liiton hallitus nimesi Marko Hakkaraisen A-Kiltojen Liiton toimintajaoston puheenjohtajaksi jaoston toimikauden loppuun 31.12.2022 saakka.
Kahdelle A-killalle myönnettiin vähävaraisuuden takia vapautus liiton jäsenmaksusta 2022.
A-Kiltojen Liitto ry esittää hyvinvointialueiden järjestöneuvottelukuntiin liiton tai A-kiltojen luottamushenkilöitä tai työntekijöitä, kun saa tiedon henkilöstä ja siitä miten esittäminen tapahtuu. Tieto neuvottelukuntiin esitettävistä ja hyväksytyistä henkilöistä tulee toimittaa sekä liiton puheenjohtajalle että toiminnanjohtajalle.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen,
yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi, p. 045 6366 629

Talousarvion perusteella perittävät maksut ja maksettavat korvaukset vuonna 2022

Maksut ja maksettavat korvaukset vuonna 2022 löytyvät
Kuka maksaa –oppaasta

Lisätietoja: Talous- ja hallintosihteeri Tia Helenius
tia.helenius@a-kiltojenliitto.fi p. 0400 894 602

VEERAT – Vertaisuudesta toivoa ja työkaluja omaan kasvuun sekä toipumiseen

VEERAT-hanke on A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kolmivuotinen STEAn rahoittama kehittämishanke. Hankkeessa yhdistetään A-Kiltojen Liiton osaamista ja naiserityisen päihdetyön kenttää Maria Akatemialla olevaan ehkäisevän väkivaltatyön osaamiseen. VEERAT-hankkeen päätavoitteena on kehittää psykoedukatiivinen ja traumasensitiivinen vertaisryhmätoiminnan malli, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa.

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä on väkivaltaa kohdanneet tai käyttäneet naiset, joilla on kokemus omasta haitallisesta päihteidenkäytöstä. Lisäksi kohderyhmiä ovat naisten kanssa työskentelevät sote-alan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä A-kiltatoiminnassa jo mukana olevat ja uudet vapaaehtoiset ja vertaistoimijat.
Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja hanketyöntekijä (hakuaika 16.3. saakka). Tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset ryhmäpilotit syksyllä 2022. Myös siirtymistä työntekijä-vapaaehtoinen työparimalliin on tarkoitus kokeilla vielä vuoden 2022 aikana. Kouluttamalla vapaaehtoisia ryhmien ohjaamiseen varmistetaan toiminnan jatkuminen aikanaan myös hankkeen päättymisen jälkeen mm. paikallisissa A-killoissa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen,
yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi, p. 045 6366 629

Onko A-killassanne ryhmätoimintoja? Tervetuloa mukaan MIPA-tutkimukseen!

Millaisia vaikutuksia järjestöjen tarjoamiin ryhmätoimintoihin osallistumisella on ryhmäläisten hyvinvointiin, toimintakykyyn ja osallisuuden kokemuksiin? Tätä selvitetään uudessa tutkimushankkeessa, jonka toteuttaa A-klinikkasäätiön koordinoima Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0). Etsimme tutkimukseen A-kiltoja, joissa järjestetään tämän kevään tai syksyn aikana vähintään kuukauden mittaisia suljettuja ryhmiä toipujille tai läheisille.

Ottakaa yhteyttä, jos haluatte osallistua tutkimukseen!

tutkimuspäällikkö Jouni Tourunen,
jouni.tourunen@a-klinikka.fi, p. 040 1368 058
tutkija Sari Jurvansuu, sari.jurvansuu@a-klinikka.fi, p. 046 921 0804

Teamstyöpajoja ja- neuvontaa tarjolla!

Nyt on mahdollisuus saada neuvoja ja vinkkejä tuetun loman (Voimaa vertaisuudesta naisille 3.–8.7.2022) hakemiseen liittyvissä asioissa etänä (Teams) 14.3.2022 klo 18.00–19.00 sekä tutustua jo ennalta loman vertaiskoutsiin. Neuvontatuokiossa mukana järjestökoordinaattorit Aulikki Otranen ja Kirsi Mäki.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohje verkkosivuilta:
Neuvontatuokio verkossa – MTLH:n lomahakutyöpaja – A-Kiltojen Liitto ry

Miten edistää ja tukea vapaaehtoisten jaksamista A-kiltatoiminnassa? Tule mukaan kuulolle ja jakamaan kokemuksiasi ja ajatuksiasi muiden kanssa yhteiseen työpajaan aiheena ”Vapaaehtoisten jaksaminen A-kiltatoiminnassa” keskiviikkona 23.3. klo 15.30–17.00 (Teams)

Työpajassa ovat mukana järjestökoordinaattorit Anja Sauvolainen ja Mikko Putaja.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohje verkkosivuilta:
https://a-kiltojenliitto.fi/tapahtumat/vapaaehtoisten-jaksaminen-a-kiltatoiminnassa-tyopaja/

 

Tulossa kesäkuussa: SAVE THE DATE

A-kiltaseminaari Turussa 17.6.2022 klo 12.00
A-kiltatoiminta on sosiaalinen innovaatio ja se on ollut päihdetoipujien asialla jo 60 vuotta!
Puhetta vertaisuudesta, toipumisesta sekä väliin #ainakahvia ja kakkua.
Kohdataan kesäkuussa Turussa!
A-kiltaseminaari on maksuton.