Slide

Ajankohtaista

Jäsenkirje 1/2023

30.01.2023 Jäsenkirjeet

Jäsenkirje PDF »

Jaostostartti

A-Kiltojen Liiton hallituksen asettamat jaostot aloittivat toimintansa starttipäivillä 16.–17.1.2023. Jaostojen järjestäytymiskokouksissa muun muassa laadittiin alkaneen vuoden ja koko jaostokauden toimintasuunnitelmat ja sovittiin jaostojen toimintatavoista.

Koordinaatiojaoston sihteeriksi valittiin Sami Koskinen. Muut jaoston jäsenet ovat puheenjohtaja Toni Vanhala, Matti Muuri, Matti Ranta, Birgit Tyykiluoto, Risto Alenius (varajäsen) ja Pekka Kinnunen (varajäsen) sekä A-Kiltojen Liitto ry:n järjestökoordinaattorit Pilvi Tyrväinen ja Kirsi Mäki.

Jaoston seuraava kokous on 9.3.2023. A-kiltalaiset voivat esittää kokouksessa käsiteltäväksi ideoita ja toiveita toiminnalliseen vertaistukeen, liikunta- ja erätoimintaan, vapaaehtoistoimintaan ja koulutuksiin liittyen sähköpostitse: toni.vanhala@tampereena-kilta.fi, pilvi.tyrvainen@a-kiltojenliitto.fi ja kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi.

Tilaa toipua -jaoston puheenjohtaja on Satu Lahtinen, muut jaoston jäsenet ovat Sami Hiekko, Tuovi Rekinen, Tuija Liukkonen ja Joonas Haapala, varajäsenenä Taija Tyynmaa. Sihteerinä toimii toistaiseksi järjestökoordinaattori Aulikki Otranen. Lisäksi jaoston työskentelyyn osallistuu Maiju Lehtonen VEERAT-hankkeesta.

Jaoston seuraava kokous on viikolla 10. A-kiltalaiset voivat esittää kokouksessa käsiteltäväksi ideoita ja toiveita toiminnan eri kohderyhmiin tai heille suunnattuun toimintaan liittyen (esim. läheiset, naiset jne.) sähköpostitse:
satu.lahtinen@a-kilta.net ja aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi.

Viestintäjaoston sihteeriksi valittiin vuodeksi 2023 Minna Hämäläinen. Muut jaoston jäsenet ovat puheenjohtaja Arto Pasanen, Arto Sipovaara, Veli-Pekka Taponen, Ville Tuominen ja Helinä Hakanen (varajäsen) sekä A-Kiltojen Liitto ry:n viestinnästä Anna Niemistö, Kirsi Mäki ja Tuija Tamsi-Lehtinen.

Jaoston seuraava kokous on 15.3.2023. A-kiltalaiset voivat esittää kokouksessa käsiteltäviksi ideoita ja toiveita viestintään liittyvissä asioissa sähköpostitse arto.pasanen@a-kiltojenliitto.fi ja 28.2 saakka tiedottaja tuija.tamsi-lehtinen@a-kiltojenliitto.fi Tuijan vuorotteluvapaan ajan 1.3–31.7. kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi .
Rohkeasti juttuvinkkejä
vesiposti@a-kiltojenliitto.fi.

Koulutus- ja tapahtumakalenteri 2023

Koulutus- ja tapahtumakalenteriin 2023 on tullut muutamia muutoksia ja täsmennyksiä. Ajantasainen kalenteri löytyy www.a-kiltojenliitto.fi ja päivitetty kalenteri on tämän jäsenkirjeen liitteenä.

Vertaistukitapaamista A-kiltojen työntekijöille on toivottu, ja se toteutetaan 9.3. kello 17–19 Teamsilla. Tapaamisessa A-kiltojen työntekijät voivat jakaa kokemuksiaan A-kiltamaailmasta keskenään ja edistää omaa työssä jaksamistaan. Tapaamisessa ovat mukana järjestökoordinaattorit Pilvi Tyrväinen ja Anja Sauvolainen. Lisätiedot tapaamisesta: pilvi.tyrvainen@a-kiltojenliitto.fi.

Kevätpäivät ja -kokous järjestetään 1.–2.4. Espoossa Bacbyn kartanossa. Kokouskutsu ja päivien ohjelma sekä tarkemmat tiedot ilmoitetaan myöhemmin. Päivien yhteydessä juhlitaan Kirkkonummen A-killan 30-vuotista taivalta.

Naisten teemapäivät ovat 21.–23.4. Jyväskylässä Kiponniemen toimintakeskuksessa. Ilmoittautumiset pyydetään viimeistään 30.3. ekstranetissä tai sähköpostitse: anna.niemisto@a-kiltojenliitto.fi.

Tapahtuma on A-kiltanaisille tarkoitettu vertaistukitapaaminen, jossa voimaannutaan ja virkistäydytään yhdessä.
Lisätiedot sisällöstä: aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi.

A-kiltatoiminta tutuksi -koulutus toteutetaan Valkealassa 5.–7.5. ja siihen on ilmoittauduttava viimeistään 14.4. Lisätiedot sisällöstä 1.3. jälkeen:
anja.sauvolainen@a-kiltojenliitto.fi.

A-kiltojen tuen tarpeet -kysely

A-killoille lähetettiin viime vuoden lopulla kysely tuen tarpeista eli siitä, mitä A-Kiltojen Liiton jäsenpalveluja A-killoissa erityisesti tarvitaan vuonna 2023. Kyselyn vastausten avulla palveluita voidaan kehittää ja suunnata tarkoituksenmukaisesti. Vastauksia saatiin 23 A-killasta. – Kiitos vastaajille!

Eniten on tarvetta kehittää vapaaehtoistoimintaa ja parantaa yhdistystoiminnan osaamista. Myös yhdistyksen talousasioihin ja varainhankintaan tarvitaan lisää osaamista ja tukea. Tukea tarvitaan myös viestintään ja edunvalvontaan sekä eri toipujaryhmien (naiset, nuoret, läheiset, eri riippuvuudet) vertaistoimintaan.

VEERAT- hankkeen verkkotoimintaan on mahdollista osallistua ympäri Suomen

VEERAT- hanke toteuttaa kevätkauden aikana toimintaa myös verkossa, jolloin osallistuminen hankkeen toimintaan on mahdollista mistä tahansa.

Tietohaituvia verkossa -tilaisuudet jatkuvat helmikuussa

Tietohaituva-tilaisuudet ovat kaikille naisille avoimia verkkotilaisuuksia. Tilaisuuksissa on mahdollista saada tietoa lähisuhdeväkivallan muodoista, miten ne voivat ilmetä ja miten väkivalta on este hyvinvoinnille ja päihdetoipumiselle.   Seuraava tietohaituva järjestetään torstaina 23.2.2023 klo 17.00–18.00. Mukaan voi ilmoittautua verkkosivujen kautta tai osoitteeseen
maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi

Kevätkauden VEERAT- verkkoryhmät käynnistyvät helmikuussa ja huhtikuussa.

VEERAT-ryhmä: sanoja paperille, verkkoryhmä
Ryhmässä hyödynnetään helppoja sana- ja kirjoitusharjoituksia teemojen käsittelyssä.
Tiistaisin 28.2.–28.3.2023 klo 17.30–19.00 Verkkoalustana ryhmällä käytössä Microsoft Teams.

Sanoja paperille ryhmä on tällä hetkellä täynnä, mutta voit kysellä peruutuspaikkoja osoitteesta maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi

Nainen, tunteet ja toipuminen -verkkoryhmä 
Tiistaisin 25.4.-23.5.2023 klo 17.00–18.30 Verkkoalustana ryhmällä käytössä Microsoft Teams.
Verkkoryhmä toteutetaan yhteistyössä Riippuvuustyön kehittämisyksikön/ KokoNainen-toiminnan kanssa.
Ilmoittautuminen käynnistyy maaliskuussa.

Kaikki lisätiedot ryhmistä ja tapahtumista löydät www.a-kiltojenliitto.fi. Voit myös olla suoraan yhteydessä Maijuun, jos mikä tahansa VEERAT- hankkeen toimintaan liittyvä seikka mietityttää.