Slide

Ajankohtaista

Jäsenkirje 4/2024

13.06.2024 Jäsenkirjeet

Luottamushenkilövalinnat syyskokouksessa 

A-Kiltojen Liiton 16.11.2024 Tampereella ja hybridinä järjestettävässä syyskokouksessa valitaan jälleen luottamushenkilöitä. Vuoden 2024 lopussa erovuorossa ovat hallituksen puheenjohtaja sekä kolme hallituksen jäsentä henkilökohtaisine varajäsenineen.

Seuraavat henkilöt olivat A-Kiltojen Liiton kesäpäivään 8.6.2024 mennessä ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitusjäseniksi kaudelle 2025–2026:

– Matti Muuri
– Pasi Torri
– Vesa Vaittinen
– Toni Vanhala
– Sinikka Vehkalahti
– Tommi Vilmi

Puheenjohtajaehdokkaaksi ilmoittautui Arto Pasanen.

Henkilön oman suostumuksen lisäksi jonkin A-killan täytyy hallituksensa päätöksellä asettaa henkilö ehdolle, ja ehdokkaaksi asettamispäätöksestä on toimitettava pöytäkirjanote A-Kiltojen Liiton hallitukselle.  

Lisätiedot: Yrmy Ikonen, yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi 

A-kiltatoimintaa näkyväksi -kampanja

Lähtekää mukaan A-Kiltojen Liiton Instagram-kampanjaan, jonka avulla tuodaan esille A-kiltatoimintaa, toiminnan arvoa, merkitystä, moninaisuutta ja tärkeyttä
A-Kiltojen Liiton jäsenyhdistyksissä kautta koko Suomen. Kampanja toteutetaan tänä kesänä ja syksynä.

Kampanjasta on kesäkuun alussa lähetetty tarkemmat ohjeet ja osallistumislomake A-kiltoihin sähköpostitse.  

Lisätiedot: Kirsi Mäki, kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi 

Kysely A-Kiltojen Liiton kevät-, kesä- ja syyspäivistä 

A-Kiltojen Liitto ry on perinteisesti järjestänyt vuosittain A-kiltojen kevät-, kesä- ja syyspäivät. A-Kiltojen Liitto järjestää tapahtumia jatkossakin. Joudumme kuitenkin pohtimaan tapahtumien määrän vähentämistä. Kustannukset ovat nousseet ja nousevat koko ajan ja toisaalta valtakunnallisten tapahtumien osallistujamäärät ovat laskeneet niin meillä kuin muillakin toimijoilla. 

Siksi kysymmekin nyt A-kiltalaisilta, mitkä kaksi tapahtumaa on tärkeintä säilyttää. Keräämme vastauksia A-killoittain eli yksi vastaus/ A-kilta. Kysely on lähtenyt
A-kiltoihin sähköpostilla kesäkuussa ja siihen pääsee vastaamaan alla olevan linkin
kautta tai skannaamalla oheisen QR-koodin.  Vastausaikaa on perjantaihin 5.7.saakka.  

https://forms.office.com/e/6tMisR04WC 

Kiitos kesäpäivään Kangasalla osallistuneille!

Kesäpäivällä Kangasalla “Naisen paikka on
A-killassa – A-Kiltojen Liiton naistoiminta
40 v.” -osuudessa kuultiin naistoiminnan vaiheista eri vuosikymmenillä. Lisäksi käytiin hyvää keskustelua naistoiminnan merkityksestä ja tulevaisuudesta.

A-kiltoihin on toimitettu Naistoimintaa
A-killoissa 40 v. -juliste.

 

Kiltabingo – Kesä 2024 

Leikkimielisen Kiltabingon tarkoituksena on tuoda kesän aikana somessa näkyviin A-kiltojen toimintaa ja tekemistä, joka ei aina vaadi isoja ponnisteluja tai suuria järjestelyjä. Kampanjan tavoitteena on yksinkertaisesti tuottaa iloa osallistujille ja kampanjaa somessa seuraaville. 

Bingolomake löytyy A-Kiltojen Liiton Facebook-sivuilta ja bingoa pelataan Facebookin A-kiltatoimintaryhmässä. 

Lisätiedot: Kirsi Mäki, kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi 

Suomen luonnon päivä – Nuku yö ulkona! 

Lauantaina 31.8. vietetään jälleen Suomen luonnon päivää. Tapahtuman verkkosivuilla https://suomenluonnonpaiva.fi/ on lisätietoa päivästä ja kampanjasta, johon A-killat voivat jälleen kukin tahoillaan osallistua. 

Lisäksi Jyväskylän A-killassa on Nuku yö ulkona -tapahtuma.
Lisätiedot: satu.lahtinen@a-kilta.net. 

A-kiltoihin on myös toimitettu Suomen luonnon päivän juliste. 

Selvin päin kesään 

Selvin päin kesään -kampanjassa painotetaan tänä vuonna erityisesti nuorten kohtaamisten tärkeyttä. Aito välittäminen lisää kaikkien hyvinvointia ja onnellisuutta, ja jokainen kohtaaminen on arvokas. Kannustamme A-kiltoja miettimään, mikä voisi olla A-killan tapa osoittaa välittämistä nuorille tänä kesänä.  

Kampanjan päätapahtuma järjestetään Kotkan Meripäivillä 25.–27.7. 

Lisätietoja kampanjasta ja ladattava kampanjajuliste löytyvät osoitteesta:
http://selvinpainkesaan.fi/. Kampanjan toteuttaa Raittiuden Ystävät ry yhdessä mm. A-Kiltojen Liiton kanssa.  

Lisätiedot: Kirsi Mäki, kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi 

Teemapäivät naisille 23.–25.8.

A-kiltatoiminnassa mukana oleville naisille suunnattu tapaaminen, joka tukee naisten keskinäistä vertaisuutta ja toipumista, virkistää ja voimaannuttaa sekä tarjoaa tilaisuuden pysähtyä hetkeksi arjen kiireen keskellä.

Ilmoittautumiset viimeistään 29.7.

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet.

 

A-kiltatoiminta ja vertaisuus 3.–5.9.

A-kiltatoiminta tutuksi ja Vertaisena A-killan arjessa – samassa paketissa! Kaikille, etenkin uusille
A-kiltalaisille, hyödyllinen koulutus, jossa tarkastellaan A-kiltatoimintaa ja vertaisuutta yhteisten arvojen pohjalta. 

Lisätiedot ja ilmoittautumisohjeet.

Koulutukseen ilmoittautumiset viimeistään torstaihin 15.8. mennessä. Tervetuloa mukaan! 

A-kiltojen syysfoorumi 27.–29.9.

A-kiltojen syysfoorumissa tarkastellaan A-kiltatoiminnan ajankohtaisia asioita toimintaympäristön muutosten keskellä paikallisesta, alueellisesta ja valtakunnallisesta sekä toiminnan kehittämisen näkökulmasta.

Ilmoittautumiset viimeistään 22.8.

Lisätietoja.

Teemapäivät nuorille 9.–11.10.

A-kiltojen nuorille tarkoitettu tapaaminen, jonka tarkoituksena on tukea A-kiltojen nuorten toimintaa. Uusien toimintamuotojen ideointia ja kehittämistä A-kiltatoimintaan, sekä hyvien käytäntöjen jakamista.

Ilmoittautumiset viimeistään 4.9.

Listätietoja.

 

Juttuja ja kuvia Vesipostiin! 

Syyskuussa ilmestyvään Vesipostiin toivotaan juttuja ja kuvia A-kiltojen kesästä sähköpostitse osoitteeseen vesiposti@a-kiltojenliitto.fi. 

Lisäksi muistutamme, että A-kiltalaisten toipumistarinat ovat Vesipostiin aina tervetulleita. 

Tai haluaisiko joku A-kiltalainen kertoa Vesipostissa kokemuksistaan aiheesta “Erityisherkkyys ja päihteet”? Asiasta voi sopia Kirsin kanssa p. 040 1679 377. 

Netistä löytyy erityisherkkyystestejä. Tässä linkki yhteen: https://heliheiskanen.fi/herkkyystesti/

Henkilöstöuutinen 

Viestinnän asiantuntija Tuija Tamsi-Lehtisen viimeinen työpäivä A-Kiltojen Liitossa oli 30.5. Suuret kiitokset Tuijalle 20-vuotisesta merkityksellisestä ja sitoutuneesta työpanoksesta. Toivotamme Tuijalle kaikkea hyvää jatkossa. 

“Kiitos A-killat ja A-kiltalaiset hyvästä yhteistyöstä vuosien varrella <3. Siirryn uusien haasteiden pariin. Kuten olen joskus tullut maininneeksi:
A-kiltatoiminta elää ja vaikuttaa, annetaan sen myös näkyä!” – Tuija