Slide

Luontoyhteys A-kiltatoiminnassa

01.09.2022 Viestintä

Toiminnallisuus ja luontokokemukset tukevat päihdetoipumista. A-kilta-
toiminnassa tämä on tiedetty 1960-luvulta lähtien. Luonnon positiivisesta vaikutuksesta päihdetoipumiseen on saatu näyttöjä päihdetoipujayhdistysten, A-kiltojen, toiminnassa.

Päihdetoipujat ovat kokeneet luontoon suuntautuvalla toiminnalla olevan merkitystä kuntoutumisen edistymiselle sekä mielialan kohentumiselle.

Luontoyhteys A-kiltatoiminnassa