Slide

Ajankohtaista

Sanoilla näkyväksi

25.06.2024 Tiedotteet

Sanoilla näkyväksi – Kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn ja naiserityisen päihdetyön vuoropuhelu

A-Kiltojen Liitossa naiserityistä päihdetyötä on kehitetty viime vuosien aikana eri osa-alueilla. Yksi osa-alue on ollut kirjallisuusterapeuttisten menetelmien soveltaminen.

VEERAT-hankkeen projektipäällikkö Maiju Lehtonen valmistui kesäkuussa 2024 kirjallisuusterapiaohjaajaksi Jyväskylän kesäyliopistossa. Opintojen lopputyössä “Sanoilla näkyväksi – Kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn ja naiserityisen päihdetyön vuoropuhelu” tarkastellaan kirjallisuusterapeuttisen työskentelyn mahdollisuuksia osana naiserityistä päihdetyötä sekä yhtymäpintoja työmuotojen tavoitteiden ja periaatteiden välillä.

Työ pyrkii nostamaan esiin naiserityisen päihdetyön ja kirjallisuusterapian välistä vuoropuhelua tapausesimerkin avulla. Vuoropuhelun pohjana toimii kirjallisuusterapeuttinen Sanoilla näkyväksi -ryhmä, joka toteutettiin keväällä 2024 Jyväskylän A-killassa osana kirjallisuusterapiaohjaajaopintojen harjoittelua.