Slide

Vertaisena A-killan arjessa – Uusi koulutus!

Ajankohta: 15.09.2023 - 17.09.2023
Sijainti: Joutenlammen kurssikeskus Joutenlammentie 294 Salmijärvi

A-kiltalainen vertaistuki toteutuu usein A-killan kohtaamisissa niin, ettei sitä aina erikseen huomaakaan, kuten vaikkapa kahvilla istuen ja kuulumisia vaihtaen. Nämä pienetkin kohtaamiset vertaisten kesken ovat tärkeitä.

Vertaisena A-killan arjessa -koulutuksen tarkoituksena on herättää osallistujia pohtimaan A-killan arkisia tilanteita. Kenen kanssa tunnen vertaisuutta ja minkälainen vertainen itse olen? Miten ratkaistaan A-killan konfliktitilanteet? Mitä, jos vertainen väsyy? Myös vuositeemaa ”Yhteisöstä hyvinvointia” pohditaan koulutuksessa: Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä vertaistuesta ja vertaisena toimimisesta A-killan vapaamuotoisessa arjessa sekä vahvistaa jokaisen omaa jaksamista.

Hinta ja majoitus:
– 115 €/henkilö omin liinavaattein, liinavaatteet kurssikeskuksesta 8,50 €/setti
– Majoitus 2 hengen huoneissa.
– Maksimiosallistujamäärä 18 henkilöä.
– Paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Sitovat ilmoittautumiset yhdistyksittäin viimeistään 16.8.2023
www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet -tunnuksia tai ilmoittautumislomakkeella osoitteeseen: A-Kiltojen Liitto ry, Itsenäisyydenkatu 17 B,33500 Tampere

Kouluttajina Kirsi Mäki ja Aulikki Otranen
Vertaiskoutsina
Tuovi Rekinen, p. 041 466 0187, tuovi.rekinen@gmail.com

Lisätietoja:
Kirsi Mäki, p. 040 167 9377 (koulutuksen sisältöasiat)
Anna Niemistö, p. 0400 394 869 (ilmoittautumiset ja maksut)

Ohjelma

Perjantai 15.9.

14.00
Saapuminen aikaisintaan
14.30
Saapuminen ja majoittuminen
15.00
Koulutuksen avaus ja tutustuminen
16.15
Päivällinen
17.00
Kenen kanssa sinä tunnet vertaisuutta?
18.–19
Vertaistuen merkitys
Sauna ja iltapala

Lauantai 16.9.

8.00
Aamupala
9.00
Vertaistuen kriittisiä kohtia
11.00
Lounas ja lepotauko
13.00
Konfliktitilanteet A-killassa
15.00
Vertaisuuden kuormittavia tekijöitä. Miten huolehdin jaksamisestani?
16.00
Päivällinen ja lepotauko
18.00
Vertaiskoutsin ryhmä
Sauna ja iltapala

Sunnuntai 17.9.

8.00
Aamupala
9.00
Vuositeema 2023: Yhteisöstä hyvinvointia
11.00
Koulutuksen päättäminen ja palaute
12.00
Lounas

Huom!

 • Koulutuksen hinta sisältää ohjel­maan merkityt ruuat omin liinavaattein.
  Majoituskohde veloittaa liinavaatteista erikseen, ja sen osallistuja joutuu itse maksamaan. Huom. kaikilla majoituspalveluilla ei ole tarjota liinavaatteita.
 • A-Kiltojen Liiton tuki koulutustoiminnan matkakustannuksiin
  määräytyy A-kiltapaikkakunnan ja koulutuspaikkakunnan välisen matkan pituuden perusteella, 16 senttiä/km matkustustavasta riippumatta, enintään 4 henkilön osalta/ A-kilta/ kurssi. Tukea ei makseta rahana, vaan huomioidaan A-killalle lähetettävän kurssilaskun loppusummassa. Tukea voi saada enintään kurssin hinnan verran. Matkatuen saannin edellytyksenä on, että A-kilta on toimittanut edellisen vuoden seurantatiedot sekä maksanut erääntyneen jäsenmaksunsa A-Kiltojen Liitolle.
 • Kun osallistujamäärä tulee täyteen, seuraavaksi ilmoittautuneet ovat varasijoilla. Kun joku peruu osallistumisen, varasijoilta pääsee mukaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Näistä ilmoitetaan A-kiltaan tai henkilökohtaisesti osallistujalle, mikäli hänen puhelinnumeronsa on ilmoitettu. Varallaolo ei velvoita ottamaan vapautunutta paikkaa vastaan.
 • Sitovan ilmoittautumisen peruminen täytyy tehdä 2 viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Myöhemmin tehdyistä peruutuksista laskutamme sovitusti, paitsi sairastapauksissa, jolloin on esitettävä lääkärintodistus.
 • Koulutuksen peruuntuessa siitä ilmoitetaan erikseen osallistujat ilmoittaneeseen A-kiltaan.
 • Osallistujat on vakuutettu tapaturmien osalta A-Kiltojen Liiton taholta.
 • Ei lemmikkieläimiä koulutuksiin.
 • Välttäkää voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
 • Kaikki A-kiltatoiminta on päihteetöntä.
 • Pidätämme oikeuden muutoksiin.
Kartta latautuu...