Slide

A-killoissa on osaamista

15.09.2023 Vesiposti

Toimimisen sanoittaminen on puhuttanut yhdistystoimijoita sekä hyvinvointialueilla että paikallisesti viime vuodenvaihteesta saakka. Miten sanoittaa yhdistyksen perustehtävä ja oma osaaminen? Miten sanoittaa päihdetoipumisen kokemustietoon pohjautuva toiminta? Tai toimimatta jättäminen. Entä miten sanoittaa se tärkeä omien kokemusten jakaminen, joka tukee sekä omaa että toisten mahdollisuuksia kokea ja oivaltaa toimivia keinoja oman elämän hallintaan?

Kahvipöytäkeskustelut A-killoissa ovat sosiaalisien taitojen ylläpitoa ja sosiaalisten taitojen kehittämistä. Näitä keskusteluja käydään usein iltaisin ja viikonloppuisin. Kohtaamiset tapahtuvat siis virka-ajan ulkopuolella ja mahdollistavat ohjauksen paikalliseen palvelujärjestelmään, jos ja kun ne ovat tavoitettavissa.

Kokemustieto kentältä on haluttua myös sosiaalialan oppilaitoksissa. Vastaamme tuleville kohtaamisen ammattilaisille, mikä on kohdallamme merkittävää ja toipumiseen motivoivaa. Kertomalla kokemastamme mahdollistamme palvelujärjestelmän kehittämisen näkökulman.

Yksinäisyys ja osattomuus luovat tarpeettomuuden tunnetta. Yksin oleminen ei kuitenkaan välttämättä aina ole yksinäisyyttä, eikä huono asia. Ainoa keino tutustua itseensä on viettää aikaa itsensä kanssa. Oman minän rehellinen kohtaaminen on yksi toipumisen edellytyksistä. Samaan aikaan tunne kuulumisesta joukkoon, A-kiltaperheeseen, antaa voimia rehelliseen ja aitoon kohtaamiseen – kohdata itsensä ja kohdata muut. Siis osata olla yksin ja osata olla yhdessä.

Päihdetoipujan kokemuksellisuus on toimimattomista tavoista oppimista.

Olkaamme siis oppineita, ei opetettuja.

Syksyisin terveisin: Arto