Slide

Hyvinvoinnin buumia Stadin A-Killassa

15.06.2023 Vesiposti

“Elämänhalu on lisääntynyt, on tullut iloa ja hyvinvointia arkeen”, kertoi Malmin yhteisötilan kävijä, kun kysyin, mitä päihteetön elämäntapa hänelle merkitsee. Hyvinvoinnin vahvistuminen onkin yksi Helsingin A-Killan merkittävimmistä tavoitteista.

Hyvinvointia edistävää toiminnallisuutta ovat myös pihapeliretket lähipuistoon. Kuvassa Malmin yhteisötilan ohjaaja Jokke.

Kun päihteetön yhteisöllisyys on toiminnan perustana, tuon peruskiven päälle on tärkeää rakentaa monimuotoista hyvinvointia vahvistavaa toimintaa.

– Vapaaehtoistyö lisää hyvinvointia siten, että sä saat muuta ajateltavaa, vaikka kamppailisit monien haasteiden kanssa, kuvailee Malmin yhteisötilan ohjaaja Jokke.

– Kukaan ei karsasta meillä esimerkiksi siivousta, vaan siitä tykätään, kun saadaan olla hyödyksi. Sulle tulee tärkeä olo, kun sä teet yhteisön eteen jotain tärkeää.

”Syy lähteä liikkeelle.
Syy tavata tuttuja ja uusia tuttuja.”

Kävijöiden ideoimaa: Hyvän voinnin ryhmä

Päihteetön juhliminen vahvistaa yhteisön hyvinvointia ja osallistujien yhteenkuuluvuutta. Kuva Malmin
yhteisötilan kevätjuhlasta 21.4.2023.

Hyvinvoinnin teemat ovat olleet keskeisiä etenkin naiserityisessä toiminnassamme. Mutta hyvinvointi ja hemmottelu on tärkeää myös miehille ja muille. Viime aikoina äijätoiminnassa onkin noussut oikea hyvinvoinnin buumi. Kävijöiden ideoima uusi Hyvän voinnin ryhmä alkoi kokoontua Malmin yhteisötilassa tammikuussa 2023.

– Ryhmässä osallistujia on kannustettu asettamaan omia lyhyen aikavälin tavoitteita, joihin on palattu säännöllisesti tapaamisissa, kertoo ryhmän vapaaehtoinen ohjaaja Lilja.

– Kun ryhmäläinen on antanut toiselle vinkkejä oman kokemuksensa pohjalta ja kun vinkistä on hyödytty, se on lisännyt toivoa. Ja kun ei ole aina mennyt ”kuin Strömsössä”, sekin on ollut voimaannuttava kokemus vertaisuuden kautta.

”Täällä saa puhua ja olla läsnä.
Pysähtyä arjen keskellä.
Tunnen oloni tervetulleeksi.”

– Syntyneistä oivalluksista on keskusteltu, ja huumorin kukka on kukkinut. Ryhmän ohjaaja voi auttaa näkemään pienetkin onnistumiset, joita ryhmäläinen itse ei ole pannut merkille, Lilja sanoo.

Luovalla yhteistoiminnalla huutia ilkeille sisäisille kriitikoille

Elämäntapamuutokset eivät lisää riittävästi sisäisen hyvinvoinnin tuntua, jos äänessä on jatkuvasti ilkeä sisäinen kriitikko. Toipujilla on usein automaationa oman itsen arvosteleminen armotta, kovin sanoin.

”Olen tyytyväinen vapaamuotoiseen oleiluun.
Ei ole pakko puhua!”

Lempeyttä omaa itseä kohtaan on opeteltu naisten ryhmässä. Huhtikuussa laajensimme ja syvensimme teeman käsittelyä, kun Q-teatterin Hyvä kätilö -näyttelijät näyttelivät kokemustarinoitamme yhteisön kevätjuhlassa.

Millaista kaaosta ilkeä sisäinen kriitikko aiheuttaa – ja miten lempeä puhe omalle itselle voisi puolestaan tukea hyvinvointia? Q-teatterin Hyvä kätilö -näyttelijät toivat kävijöiden kokemuksia näkyviksi.

Osallistujat toimivat itse käsikirjoittajina kertomalla kokemuksiaan ilkeistä sisäisistä kriitikoista. Näyttelijät pukivat nämä ääneen kerrotut kokemukset pieniksi näytelmiksi. Yhdessä oli helppoa havaita, että ilkeä itsekritiikki ei paranna kenenkään vointia.

”Keskustelu auttaa. Hyvä yhteisö.”
”Retket on olleet tärkeitä.”

Tietoisesti lämmin suhtautuminen omaan itseen voi olla yllättävän vaikeaa, mutta sen harjoitteleminen kannattaa ehdottomasti. Aloita vaikkapa sanomalla itsellesi joka päivä rohkaiseva lause!

Valinnan iloa – ei ole pakko puhua

Elämänlaatuun vaikuttavat valinnat ovat nykyään yleisesti tiedostettuja, mutta jäljelle jää myös valinnan iloa ja vapautta. Yhteisössämme yksi valitsee ryhmän, toinen retken kasvimaalle tai kulttuurikohteeseen, kolmas kokee merkityksellisyyttä vapaaehtoistyössä. Neljäs oleilee hiljakseen nauttien päihteettömän tilan ja yhteisön turvallisuudesta.

Tämän jutun sitaateissa on kävijöidemme kirjoittamia palutteita, joista näkyy hauskasti se, miten kukin hyötyy yhteisön toiminnasta omalla erityisellä tavallaan.

 

Teksti: Marjo Pauliina/Helsingin A-Kilta
Kuvat: Riitta, MP ja tuntematon kävijä