Slide

Jäsenkirje 2/2022

28.04.2022 Jäsenkirjeet

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus tiedottaa 

Jäsenjärjestöavustuksista

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus piti vuoden toisen kokouksensa Espoossa 1.4.2022. Kevätkokoukselle esiteltävien asioiden lisäksi hallitus käsitteli hakemukset ja teki päätökset A-kiltakohtaisista jäsenjärjestöavustuksista. A-kiltakohtaiset päätökset on postitettu A-kiltoihin huhtikuun toisella viikolla. Lisäksi hallitus keskusteli mm. päihde- ja mielenterveyspalveluja koskevan lainsäädännön uudistamisen lausuntokierroksesta, joka on todennäköisesti toukokuussa.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen
yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi p. 045 6366 629

Jaostorakenne vuoden 2023 alusta alkaen

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus piti vuoden kolmannen kokouksensa Teamsin välityksellä 27.4.2022. Hallitus päätti liiton uudesta jaostorakenteesta alkaen 1.1.2023. Päätöksenteossa valittiin se vaihtoehto, joka parhaimmalla tavalla täyttää tarpeet kaikista kolmesta näkökulmasta: 1. kokonaisuuden kannalta (mm. resurssien paras mahdollinen käyttö ja riittävyys), 2. tulevaisuutta ajatellen (mm. läheiset, nuoret ja peli- huume- ja muut riippuvuudet) ja 3. nykyisten tärkeiden toimintojen ja kohderyhmien kannalta (mm. naistoiminta, johon liitto panostaa lähivuosina suuresti myös kehittämishankeen muodossa). Päätetty rakenne antaa tilaa muokata jaostotyöskentelyä jatkossa vastaan tulevien tarpeiden mukaiseksi. Parhaaksi arvioitiin rakenne, jossa on seuraavat kolme jaostoa:

Tilaa toipua -jaosto, jossa naistoiminta, läheistoiminta, nuorisotoiminta sekä peli-, huume- ja muut riippuvuudet.
Toiminta- vapaaehtoistoiminta- ja koulutusjaosto
Viestintäjaosto

Uusien jaostojen sisäistä työrakennetta, jaostokausien pituutta ja henkilövalintoja valmistellaan lähikuukausina. Sopivista henkilöistä voi vinkata liiton hallitukselle, ja itsekin voi ilmaista kiinnostuksensa tulevaan jaostotyöskentelyyn.

Hallinto – A-Kiltojen Liitto ry

A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokous 2022

A-Kiltojen Liitto ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 2.4.2022 Espoossa liiton kevätpäivien yhteydessä. Kokoukseen osallistui 21 jäsenyhdistystä. Kevätkokous päätti yksimielisesti vahvistaa tilinpäätöksen vuodelta 2021 ja myöntää vastuuvapauden tilivelvollisille. Kevätkokous hyväksyi A-Kiltojen Liitto ry:n strategian vuosille 2023–2027 (jäsenkirjeen liitteenä). Uudessa strategiassa näkyvät toipujien moninaisuus ja koeteltu arvopohja. Keskeisinä valintoina nousevat vahva yhteistyö ja kumppanuudet, vapaaehtoisten vertaisten jaksamisen ja roolin vahvistaminen, A-kiltojen kehittäminen toipumisalustoina sekä liiton vapaaehtois- ja palkkatyön kehittäminen osaamisperusteisesti.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen
yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi p. 045 6366 629

A-kiltaseminaari

 

 

 

 

 

 

Kesäpäivät Turussa

A-Kiltojen Liitto ry:n perinteisiä kesäpäiviä vietetään Turussa 18.6.2022.

Ennen kesäpäiviä perjantaina 17.6.2022 klo 15-17 juhlitaan 60 vuotiasta Turun A-kilta ry:tä. Turun A-kilta toivottaa A-kiltalaiset tervetulleeksi myös jatkoille Pääskyntuvalle, Pääskyvuorenrinne 1.

A-Kiltojen Liitto ry:n valtakunnallinen saappaanheittokisa sekä nännikuminheittokisa käydään lauantaina Linnanpuistossa.

Sitovat ilmoittautumiset 19.5.2022 mennessä joko sähköisesti www.a-kiltojenliitto.fi käyttäen ekstranet-tunnuksia.

Lisätietoja: Tia Helenius, tia.helenius@a-kiltojenliitto.fi, p. 0400 894 602.

Vakiintuneen hyvän tavan mukaisesti kesäpäivillä esittäytyvät tai tiedoksi annetaan A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokoukseen 2022 A-kiltayhdistysten asettamat puheenjohtajaehdokkaat. Tällä hetkellä ehdokkaaksi on Tornion A-kilta ry asettanut nykyisen A-Kiltojen Liitto ry:n varapuheenjohtajan Arto Pasasen.

Lisätietoja: puheenjohtaja Hannu Gustafsson p. 040 7632 075

Suomen luonnon päivä 27.8
Mitä lajia juhlit Suomen luonnon päivänä?

Suomen luonnon päivää on juhlittu jo monien vuosien ajan elokuun viimeisenä lauantaina. A-kiltalaiset ovat ottaneet päivän juhlimisen innolla vastaan. Suomi on ensimmäinen maa maailmassa, joka liputtaa luonnolleen.

Suomen luonnossa elää lukuisia kasveja, nisäkkäitä, lintuja, selkärangattomia, kaloja ja sieniä. Niitä tunnetaan noin 48 000 lajia. Tänä vuonna Suomen luonnon päivänä nostetaan esiin meille tärkeitä lajeja. Tätä teemaa voi hyödyntää jo nyt suunnitellessa omaa retkeä tai A-killan tapahtumaa 27.8.

A-killoissa tiedetään, että luontoelämykset vaikuttavat hyvinvointiin kokonaisvaltaisesti. Luonnossa on #tilaatoipua.

Muistakaa somepostauksissa käyttää #suomenluonnonpäivä

Lisätietoja: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen
tuija.tamsi-lehtinen@a-kiltojenliitto.fi p. 040 8668 257 sekä

– Suomen Luonnon Päivä (suomenluonnonpaiva.fi)