Slide

Jäsenkirje 2/2023

01.04.2023 Jäsenkirjeet

Hallitukselta ja kevätkokoukselta

A-Kiltojen Liitto ry:n hallitus täydensi viestintäjaostoa nimeämällä Antti Tammisen  jaoston jäseneksi 1.4. alkaen.

A-kiltojen Liiton kevätkokous valitsi Birgit Tyykiluodon Sinikka Vehkalahden henkilökohtaiseksi varajäseneksi A-Kiltojen Liiton hallitukseen vuoden 2023 loppuun saakka. Raija Salin valittiin hallituksen jäseneksi vuoden 2023 loppuun saakka.

Kevätkokous päätti hyväksyä hallituksen esityksen liiton uusiksi säännöiksi. Uudet säännöt astuvat voimaan PRH:n hyväksynnän jälkeen.

Kevätkokous hyväksyi myös hallituksen esityksen uusiksi A-killan mallisäännöiksi. Mallisäännöt käyvät hyväksyttävänä PRH:ssa. Liitto tiedottaa, kun mallisäännöt ovat valmiit käyttöönotettavaksi. A-kilta voi halutessaan sen jälkeen itse rekisteröidä mallisäännöt PRH:ssa.

Jämsänjokilaakson A-kilta ry oli säädetyssä ajassa käyttänyt oikeuttaan saattaa A-Kiltojen Liitto ry:n hallituksen tekemä erottamispäätös liiton varsinaisen kokouksen ratkaistavaksi. Kevätkokous päätti pitää voimassa liiton hallituksen päätöksen erottaa Jämsänjokilaakson A-kilta ry A-Kiltojen Liitto ry:stä.

Sekä ehdokkaita liiton varapuheenjohtajaksi että ehdokkaita liiton hallitukseen pyydetään esittäytymään kesäpäivillä nimien julkistamiseksi. Syyskokouksessa luottamustehtäviin ehdolla olevien henkilöiden tulee olla jonkun A-killan hallituksen kirjallisesti tehtävään esittämiä ehdokkaita. A-killat toimittavat esityksensä liiton hallituksen puheenjohtajalle.

Lisätiedot: Yrmy Ikonen, yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi ja
Arto Pasanen, arto.pasanen@a-kiltojenliitto.fi

Jaostokuulumiset

Koordinaatiojaosto

FC A-kiltaan toivotaan uusia pelaajia, etenkin naisia, jotta voidaan kisata sekajoukkueena. Tuloillaan on Mielekkään tekemisen haaste, josta annetaan tarkempia tietoja kesäpäivillä.

Lisätietoja Toni Vanhala, puh. 046 580 1775, toni.vanhala@tampereena-kilta.fi

Viestintäjaosto

Vesiposti-lehteen toivotaan edelleen juttuja ja kuvia A-kiltatoiminnasta osoitteeseen vesiposti@a-kiltojenliitto.fi. Määräaika kesäkuun numeron jutuille ja kuville on 3.5. Syksyn numeron juttujen määräaika on 11.8.

Viestintäjaoston seuraava kokous on 23.5. Terveiset ja toiveet viestintäjaostolle voi lähettää jaoston sihteerille, Minna Hämäläiselle, osoitteeseen minna.hamalainen@a-kiltojenliitto.fi

Tilaa toipua -jaosto

Tilaa toipua -jaostolta on tulossa webinaari ”Tietoa ja päiväkahvia”, jossa lisätään tietoa muista päihteistä kuin alkoholista toipumisesta. Lisätiedot: Satu lahtinen, satu.lahtinen@a-kilta.net

Veerat-kuulumiset

VEERAT-hankkeen ”Päihteet eivät oikeuta väkivaltaan eikä väkivalta lopu vaikenemalla” -julistesarja on julkaistu. Julisteita voi tilata maksutta oman A-killan käyttöön.

”Naisten sanoja vihasta” -verkkorunonäyttely 8.–19.3.2023 oli vaikuttamistyön kokeilu, jossa ääneen pääsivät naiset, jotka olivat osallistuneet VEERAT-hankkeen työpajojen toimintaan. Näyttely tavoitti 102 kävijää.

Kevään aikana on toteutettu VEERAT-ryhmät Helsingin ja Jyväskylän A-killoissa sekä kirjoittamista hyödyntävä valtakunnallinen verkkoryhmä. Keväällä vielä tulossa verkkoryhmä ”Nainen, tunteet ja toipuminen” ja valokuvatyöskentelyyn perustuva ryhmä Tampereella. Lisäksi ryhmäprosesseja on käynnistymässä yhteistyössä VIKTO ry:n, Vanajan vankilan ja Hämeenlinnan vankilan kanssa.

Julistetilaukset ja lisätiedot: maiju.lehtonen@a-kiltojenliito.fi.

Päihdetoipujajärjestön kannanotto: Ei viinejä ruokakauppoihin

A-Kiltojen Liitto ry julkaisi kannanottonsa, että päihteiden liikakäytöstä aiheutuvaa sosiaali- ja terveyspalveluiden kuormitusta ja inhimillistä hätää tulee ennalta ehkäistä luopumalla viinien myyntipisteiden moninkertaistamisesta. Tiedote on julkaistu verkkosivuilla www.a-kiltojenliitto.fi ja Twitterissä.

Lisätiedot: Yrmy Ikonen, yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi ja Arto Pasanen, arto.pasanen@a-kiltojenliitto.fi

Kestävän kehityksen kartoitus

Järjestökoordinaattori Pilvi Tyrväinen on laatinut A-Kiltojen Liitto ry:n kestävän kehityksen kartoituksen osana ympäristökasvatuksen opintojaan. Lisätietoa kartoituksesta, sen tuloksista ja jatkotoimenpiteistä kerrotaan A-killoille Vesiposti -lehdessä ja Kesäpäivillä.

Lisätiedot: pilvi.tyrvainen@a-kiltojenliitto.fi

Tulevat tapahtumat

Toukokuu:

”Kaikki tunteet sallittu” läheistenpäivän webinaarit 2.5. ammattilaisille klo 13–16.00 ja läheisille klo 17–19.00. Lisätiedot: ritva.virrankari@a-kiltojenliitto.fi

”Nainen ja keho” naisten päihde- ja vankilatyön verkostopäivät 4.5.2023
Lisätiedot: maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi

A-kiltatoiminta tutuksi koulutus 5.–7.5. Vielä ehtii! Ilmoittautumisaika päättyy 14.4.

Vaasan A-kilta ry kutsuu A-kiltaisia valtakunnalliseen luontotapahtumaan 12.–15.5.
Lisätiedot Matti Muuri, matti.muuri10@gmail.com

Vertaistapaaminen A-kiltojen työntekijöille saa jatkoa! 25.5. klo 16.30–18.30 Teamsissa, teemana oman työn johtaminen ja itsenäinen työskentely. Lisätiedot ja ilmoittautumiset ma 22.5. mennessä: pilvi.tyrvainen@a-kiltojenliitto.fi

Kesäkuu:

Kesäpäivät Perheniemen opistolla Iitissä 3.–4.6.

Nedergårdin valtakunnallinen A-kiltaleiri 16.–18.6. Lisätiedot Raija Salin, raija.salin@hotmail.com

Inarinjärvi-elämys 27.–30.6. Lisätiedot Arto Paranen, arto.pasanen@a-kiltojenliitto.fi

Heinäkuu:

Sulkavan soutu 7.–9.7. Lisätiedot Pasi Torri, pasi.torri@hotmail.com

FC A-kilta: Suopotkupallo 14.–15.7. Lisätiedot Toni Vanhala, toni.vanhala@tampereena-kilta.fi