Slide

Jäsenkirje 3/2024

19.04.2024 Jäsenkirjeet

Kevätkokouksen päätöksiä

A-Kiltojen Liitto ry:n kevätkokouksen esityslistalla oli liiton hallituksen jäsenenerottaminen hallitusjäsenyydestä. Kokous kävi asiasta keskustelun, jossa nousi esiin muun muassa hallituksen jäsenen vaitiolovelvollisuus ja lojaliteettivelvoite ja niiden rikkominen.

Keskustelussa tuotiin esiin myös kyseessä olleen hallituksen jäsenen Minna Hämäläisen hyvänä pidettyä toimintaa A-killoissa. Lukuisten pidettyjen puheenvuorojen sekä esitettyjen kysymysten ja vastausten jälkeen kokouksen puheenjohtaja kysyi kokoukselta, että onko erinäkökantoja saatu esittää riittävästi. Kokous totesi, että riittävästi näkökantoja on saatu esittää. Kokous äänesti asiasta ja päätti erottaa  Minna Hämäläisen A-Kiltojen Liiton hallitusjäsenyydestä.

Edellisestä asiasta johtuen A-Kiltojen Liiton kevätkokouksessa suoritettiin hallituksenvarsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä täydennysvaali. Kevätkokous valitsi toimikauden 2024–2025 loppuajaksi hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Antti Tammisen Järvenpään A-killasta ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen Sinikka Vehkalahden Oulun A-killasta.

Lisätiedot: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen p. 045 6366 629

 

Sitoutuminen A-Kiltojen Liiton strategiaan

A-Kiltojen Liiton nykyinen strategiakausi jatkuu yhdessä sovitun mukaisena vuoden 2027 loppuun asti. Strategian linjauksista A-kiltatoimintaan tuodaan nostoja vuosikohtaisina painopisteidenvalintoina, yhdessä päättäen. Tänä vuonna painopisteenä ovat yksilöllinen toipuminen ja osallisuus.

A-killoilta on tullut palautetta, etteivät strategian linjaukset avaudu helposti. Hämmentävänä on koettu myös se, että myös A-Kiltojen Liiton jäsenpalveluja on strategian suuntaviivojen mukaisesti muutettu. Suurin A-kiltakentälle kuvastuva muutos on ollut se, että maantieteellisestä koordinaatiosta on siirrytty paremmin
A-kiltatoiminnan haasteisiin vastaaviin työntekijöiden osaamisperusteisiin tehtäväkuviin. Myös A-Kiltojen Liiton koulutus- ja tapahtumatoiminnassa on muutettu paljon, ja muutosten tuloksellisuutta seurataan tarkasti. Mitattavaa palautetta onkin saatu jo runsaasti, ja myös kentältä saatavaa palautetta kuunnellaan herkällä korvalla.

Viimeaikainen suuntaus taloudellisen toimintaympäristön muuttumisesta yhä niukemmaksi merkitsee tehostuksen ja joustavuuden lisäämistä edelleen. Osin tämä tarkoittaa paikallistoimijoille, siis A-killoille, suurempaa vastuunottoa ja oman toiminnan tehostamistarvetta.

A-Kiltojen Liiton viestinnässä pyrimme edelleen parantamaan vuorovaikutusta ja viestien muotoiluja niin, että ymmärrettävyys lisääntyy. Näin kuva toiminnan yhteisistä tavoitteista kirkastuu.

Antti Tamminen, viestintäjaoston puheenjohtaja

 

VEERAT-hankkeen yhteyshenkilöt

VEERAT-hankkeen projektipäällikkö Maiju Lehtonen on poissa 18.10. saakka.

VEERAT-asioissa yhteys ensisijaisesti Sara Taskiseen
sara.taskinen@maria-akatemia.fi, p. 040 125 9940

Kiireellisissä liittoa kokevissa asioissa yhteys Aulikki Otraseen p.040 356 6592.
Maijun sijaisuutta Aulikki hoitaa 1.8.–31.10.

 

Tietokahvit – Läheisille

Tilaa toipua -jaosto toteuttama miniwebinaarisarja jatkuu. Kevään neljännen webinaarin aiheena 24.4. kello 17–18. on “Miten toimin, kun läheinen käyttää/ miten rajaan?” Tule kuulolle!

Lue lisää ja osallistu

 

Tervetuloa A-killan omaan viestintähelppiin

Viestintähelpissä on mukana aina yksi A-kilta kerrallaan. Tällöin pystytään keskittymään nimenomaan kyseisen A-killan viestintäasioihin yhdessä
A-Kiltojen Liiton viestinnän asiantuntijan kanssa.

Vapaana on vielä aika torstaina 16.5. kello 12. Tarvittaessa voidaan sopia
touko–kesäkuulle joku muukin aika.

Ota yhteyttä:  Kirsi Mäki p. 040 1679 377

 

A-Kiltojen Liiton valtakunnallinen Kesäpäivä Kangasalla

Kesäpäivää vietetään 8.6. Hyvinvointikeskus Apilassa.

Lue lisää ja ilmoittaudu 22.5. mennessä

 

Haluatko kuvata A-kiltatoimintaa numeroin?

Infograafeja A-kiltatoiminnasta 2023.

 

Avoimuusrekisteri etenee

Suomen avoimuusrekisteriin ilmoitetaan eduskuntaan ja ministeriöihin kohdistuvasta, pitkäjänteisestä ja suunnitelmallisesta vaikuttamistoiminnasta sekä sen neuvonnasta. Tavoitteena on parantaa päätöksenteon läpinäkyvyyttä, torjua epäasiallista vaikuttamista sekä vahvistaa kansalaisten luottamusta valtionhallintoon ja demokratiaan.

Tämä tehdään täyttämällä toimintailmoitus avoimuusrekisterissä puolen vuoden välein.

Vuosi 2024 on ensimmäinen vuosi, kun avoimuusrekisterilaki on voimassa, ja siksi ensimmäinen toimintailmoitus tehdään poikkeuksellisesti kuuden kuukauden sijaan vain kolmelta kuukaudelta eli huhti-, touko- ja kesäkuulta ja ilmoitukset jätetään 1.7.–31.8.2024.

https://www.avoimuusrekisteri.fi/

 

Asunnottomien yön teemana piiloasunnottomuus

Asunnottomien yö -tapahtuma järjestää julistekilpailun. Ohjeet kilpailuun osallistumiseen löytyvät Asunnottomien yön Facebook-sivuilta.

Osallistu julistekilpailuun viimeistään 31.5.

 

Virtuaalinen A-kiltatoiminnan esite poistuu käytöstä

Poistakaa mahdolliset linkitykset (esimerkiksi verkkosivuiltanne), esitteeseen viimeistään 1.5.