Slide

Jäsenkirje 4/2022

29.09.2022 Jäsenkirjeet

Jäsenjärjestöavustusten painopisteet ja hakemusten määräpäivä 2023

A-Kiltojen Liiton hallitus linjasi kokouksessaan 17.9.2022 jäsenjärjestöavustusten 2023 painopisteiksi:

  • Vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen
  • A-kiltalaisten hyvinvoinnin tukeminen
  • A-kiltatoiminnasta tiedotus ja verkostoituminen paikallisesti ja alueellisesti.

Lisäksi hallitus päätti, että avustuksen käytön mahdollistamiseksi aiempia vuosia aikaisemmin vuoden kierrossa, A-kiltojen on toimitettava vuoden 2023 jäsenjärjestöavustushakemukset liitolle 27.1.2023 mennessä. Hallitus tekee hakemuskohtaiset päätökset helmikuun 2023 kokouksessaan.

Huom. Jäsenjärjestöavustusta hakeva A-kilta laittaa hakemuksen liitteeksi vuoden 2023 toimintasuunnitelman ja talousarvion, joissa mahdollinen jäsenjärjestöavustus on huomioitu.

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi

Kansainvälinen vertaistuen päivä 20.10.

A-kiltatoiminta perustuu vertaisuuteen. Vertaisia voi kiittää esimerkiksi kutsumalla 20.10. #ainakahville A-kiltaan. Jos haluatte yhteisönä kertoa, miten vertaistukijoitanne kiititte, jakakaa hetkenne Twitterissä tai Instagramissa hashtageilla #SuuriKiitos #vertaistuki #A_kiltatoiminta. Huomioiminen voi tapahtua monin eri tavoin.

Lisätietoja: tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen tuija.tamsi-lehtinen@a-kiltojenliitto.fi  

Uusien jaostojen henkilövalinnat

Kokouksessaan 17.9.2022 hallitus myös nimesi puheenjohtajat ja jäsenet uusiin 1.1.2023 aloittaviin A-Kiltojen Liiton jaostoihin. Jaostokauden pituus on 3 vuotta + 2 vuoden optio.

Tilaa toipua -jaosto
Puheenjohtaja Satu Lahtinen
Jäsenet: Joonas Haapala, Sami Hiekko, Tuija Liukkonen ja Tuovi Rekinen
Varajäsen: Taija Tyynmaa

Koordinaatiojaosto
Puheenjohtaja Toni Vanhala
Jäsenet: Marko Hakkarainen, Sami Koskinen, Matti Muuri, Matti Ranta ja Birgit Tyykiluoto
Varajäsenet: Risto Alenius, Sami Keinänen ja Pekka Kinnunen

Viestintäjaosto
Puheenjohtaja Arto Pasanen
Jäsenet: Minna Hämäläinen, Arto Sipovaara, Veli-Pekka Taponen ja Ville Tuominen
Varajäsen: Helinä Hakanen

Lisätietoja: toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi

VVA ry:n Asunnottomien yö 20 vuotta 17.10.

Asunnottomien yön teemana on juhlavuoden kunniaksi ”Tulevaisuus ilman asunnottomuutta”.

Tarkoituksena on haastaa valtiovaltaa, kuntapäättäjiä ja aluehallinnon toimijoita pohtimaan, mitä toimia asunnottomuuden poistaminen vaatii, esittää konkreettisia ratkaisuja heidän toimiensa tueksi ja poistaa asunnottomuus Suomesta #yhdessä. Asunnottomien yön toimijat muistuttavat, että asunnottomuus on poistettavissa nopeastikin hyvinvointialueiden, kuntien, järjestöjen ja palveluntarjoajien yhteistyöllä, mutta se vaatii ennen kaikkea poliittista tahtoa. Asunnottomien yön 20-vuotispäätapahtuma järjestetään Helsingissä 17.10.2022 Helsingin Kansalaistorilla päättäjien silmien alla, Eduskuntataloa vastapäätä.

A-kiltojen tapahtumailmoitukset (paikka, tapahtuman aika ja ohjelman sisältö esim. kenelle tapahtuma on, mitä on tarjolla, kuka esiintyy jne.) suoraan Asunnottomien yön koordinaattorille vlada.petrovskaja@vvary.fi

Lisätietoja: www.asunnottomienyo.fi

Vertaisena A-killassa uusi koulutus!

A-kiltalainen vertaistuki toteutuu usein A-killan kohtaamisissa niin, ettei sitä aina erikseen huomaakaan, kuten vaikkapa kahvilla istuen ja kuulumisia vaihtaen. Nämä pienetkin kohtaamiset ovat tärkeitä.

Vertaisena A-killassa-verkkokoulutuksen tarkoituksena on herättää osallistujia pohtimaan A-killan arkisia tilanteita; kenen kanssa tunnen vertaisuutta ja minkälainen vertainen itse olen A-killan arjessa. Ja mitä sitten, jos vertainen uupuu? Koulutuksen tavoitteena on lisätä tietoa ja ymmärrystä vertaistuesta ja vertaisena toimimisesta A-killan vapaamuotoisessa arjessa sekä vahvistaa vertaisten jaksamista. Koulutus on maksuton ja se toteutetaan verkossa Teamsilla 14.11., 16.11. ja 18.11. kello 9–12. Mukaan mahtuu maksimissaan kahdeksan osallistujaa. Kouluttajina ovat Kirsi Mäki ja Aulikki Otranen.

Lisätietoja:
järjestökoordinaattori-koulutussuunnittelija
Kirsi Mäki
kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi

EPT-viikolla 7.–13.11. puhutaan lääkkeiden väärinkäytöstä

Ehkäisevän päihdetyön viikon teema on lääkkeiden väärinkäyttö. Viikon kohderyhmänä ovat ensisijaisesti ehkäisevän työn parissa työskentelevät ammattilaiset, esimerkiksi kuntien ja kaupunkien työntekijät, järjestöt ja aluehallintovirastot. Myös tänä vuonna ammattilaisille tullaan tarjoamaan materiaalia vuoden teemaan liittyen.

Lisätietoja: Ehkäisevän päihdetyön viikko 2022 – EPT-verkosto ja
tiedottaja Tuija Tamsi-Lehtinen
tuija.tamsi-lehtinen@a-kiltojenliitto.fi

 Biljardia Jyväskylässä 11.–12.11.

Valtakunnalliset A-kiltojen biljardikisat Jyväskylässä (BlackDiamond).
Sitovat ilmoittautumiset ja majoitusten varaus 26.10.2022 mennessä Mikko Putajalle. Tapahtumaohjelma löytyy www.a-kiltojenliitto.fi

Lisätietoja: järjestökoordinaattori Mikko Putaja mikko.putaja@a-kiltojenliitto.fi