Slide

Jäsenkirje 6/2023

27.11.2023 Jäsenkirjeet

Syyskokouskuulumisia

A-Kiltojen Liitto ry:n syyskokouksessa uudeksi varapuheenjohtajaksi valittiin kaudelle 2024–2025 Satu Lahtinen Jyväskylän A-kilta ry:stä. Hallitukseen kaudelle 2024–2025 valittiin Minna Hämäläinen Espoon A-kilta Hykaa ry:stä ja hänen varajäsenekseen Sinikka Vehkalahti Oulun A-Kilta ry:stä. Toni Vanhalan varajäseneksi kaudelle 2024 valittiin Vesa Vaittinen Tampereen A-Kilta ry:stä.
Toimintasuunnitelma vuodelle 2024 hyväksyttiin.
Lisätiedot: yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi

Tilaa toipua -jaoston täydentäminen

A-Kiltojen Liiton hallitus on nimittänyt Tilaa toipua -jaoston jäseniksi Joni Kankaisen ja Tommi Vilmin Jyväskylän A-killasta.
Lisätiedot: satu.lahtinen@a-kilta.net

Muistutus 2023 jäsenjärjestöavustusten tilityksistä 

Tilitys vuoden 2023 jäsenjärjestöavustuksen käytöstä on tehtävä mahdollisimman pian, viimeistään 15.1.2024 mennessä. Tilityslomake on toimitettu avustuspäätöksen mukana ja tilityksen voi tehdä myös ekstranetissä.
Lisätiedot: mirja.sorvali@a-kiltojenliitto.fi 

Jäsenjärjestöavustukset: hae viimeistään 27.1.2024

Hallitus on päättänyt vuoden 2024 jäsenjärjestöavustusten painopisteiksi:

 • Kohderyhmä ideoi ja toteuttaa jäsenjärjestöavustuksella tuettavan toiminnan
 • Uudet innovatiot/ toimintamuodot/ uudet tavat toteuttaa nykyisiä toimintamuotoja
 • Uusien kohderyhmien tavoittaminen
 • Digitalisaation lisääminen A-killassa

A-killan tulee hakea jäsenjärjestöavustusta viimeistään 27.1.2024. Jäsenjärjestöavustuksista päätetään hallituksen kokouksessa helmikuussa 2024. Jäsenjärjestöavustuslomake ja jäsenjärjestöavustuksen myöntämisen periaatteet ja tilitys -ohje tämän jäsenkirjeen liitteenä. Lomakkeen voi täyttää myös ekstranetissä.
Lisätiedot: yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi  

 Jäsenyhdistysten yhteys- ja seurantatietolomake

Tämän jäsenkirjeen mukana tulee A-kiltaan seuranta- ja yhteystietolomake, palautus viimeistään 15.1.2024. Lomakkeet voi täyttää myös ekstranetissä.
Lisätiedot: anna.niemisto@a-kiltojenliitto.fi 

MIPA 2.0 webinaari osallisuuden kokemuksista 14.12.2023

Henrietta Grönlund: Osallisuuden kokemukset ja korona-aika matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa to 14.12. klo 13.–14.30 #TutkimusTutuksi

Ilmoittautumiset 13.12. mennessä:
https://link.webropolsurveys.com/S/872DA36FCDBD8A61

A-Kiltojen Liiton tulevia tapahtumia 2024

 • Tipaton 2024 -verkkotyöpaja 11.1. Teams

Verkkotyöpajassa 11.1. pohditaan, miten A-killat voivat hyödyntää kampanjaa oman toimintansa näkyvyyden vahvistamiseksi omalla toiminta-alueellaan. Mukana ovat Kirsi Mäki ja Anna Niemistö.
Lisätiedot: kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi.

 

 • Puhetta lähisuhdeväkivallasta 6.2. ja 13.2. Teams

Kaikille A-kiltalaisille suunnattu koulutus, jossa käydään läpi perustietoa lähisuhdeväkivallan tunnistamisesta, erityispiirteistä sekä miten auttaa, jos huoli läheisestä herää.
Lisätiedot: maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi

 • Yhdistystoiminnan koulutus uudella tavalla!
  23.–25.2. lähikoulutus ja Teams 6.3. ja 13.3.

Kolmen lähipäivän aikana käydään läpi yhdistystoiminnan perusasioita, verkkokoulutuspäivillä syvennetään osaamista hallituksen toiminnan ja yhdistyksen talouden osalta.
Lisätiedot: aulikki.otranen@a-kiltojenliitto.fi

 • Teemapäivät: Tunteet ja toipuminen 20.–22.3. Lohjalla

Tapahtuma lisää tietoa ja ymmärrystä tunnetaidoista oman ja yhteisön toipumisen ja hyvinvoinnin tukena. Tapahtumassa hyödynnetään toiminnallisia ja kehollisia menetelmiä.
Lisätiedot: anja.sauvolainen@a-kiltojenliitto.fi

 

 • Save the date: Päihdetoipumisseminaari 12.4. Helsingissä 

Päihdetoipumisseminaari kokoaa A-kiltalaiset ja muut päihdetoipumisesta, osallisuudesta, yhteistyöstä ja toipumisorientaatiosta kiinnostuneet teemojen äärelle Kalliolan Setlementtitalolle 12.4. kello 12–16. Päivämäärä kannattaa merkitä jo muistiin.

Umpihankifutiksen MM-kisat 2024 Ukkohallassa 3.2.

FC A-kilta on kaikkien A-kiltalaisten joukkue. Tervetuloa mukaan!
Lisätiedot: Mikko Putaja p. 040 566 4841 ja Toni Vanhala p.044 491 8182

VEERAT-hankkeen tulevia tapahtumia

 • Sanoilla näkyväksi ryhmä torstaisin 11.1.–8.2. Naisille, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä ja haluavat kokeilla sanojen ja tekstien kanssa työskentelyä. Kirjallisuusterapeuttisia harjoituksia hyödyntävä ryhmä, jossa kirjoittamisen avulla voi pohtia omaa elämää. Ryhmä voi tarjota mahdollisuuden pysähtyä oman elämän äärelle, tunnistaa piiloon jääneitä tunteita tai löytää uusia näkökulmia tulevaan tai menneeseen. Aikaisempaa kokemusta kirjoittamisesta ei tarvita.
 • VEERAT-verkkoryhmä maanantaisin 5.2.-4.3. Teams

Ammattilaisohjattu verkkovertaisryhmä naisille, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä ja joita mietityttävät lähisuhdeväkivallan kysymykset. Ryhmässä keskitytään itsetuntemuksen lisääntymiseen sekä omien tunteiden sanoittamiseen ja tunnistamiseen. Ryhmässä käsiteltäviä teemoja ovat mm. tunteiden tunnistaminen, lähisuhdeväkivalta, omat rajat sekä voimavarat. Ryhmäkerrat sisältävät tiedollisen osion sekä itsenäisen harjoituksen, joka puretaan yhdessä keskustellen. Ennen ryhmän alkua ohjaajat keskustelevat jokaisen ilmoittautuneen kanssa hieman osallistujan elämäntilanteesta ja mahdollisuudesta sitoutua ryhmään.
Lisätiedot: VEERAT ryhmätoiminta – A-Kiltojen Liitto ry 

 • Sanoja paperille – harjoituksia itseä varten 10.2.

Malmin yhteisötila/ Helsingin A-kilta ry
Toteutetaan osana Helsingin A-killan Naisten vertaistuellista teemaryhmää.
Ilmoittautuminen ei välttämätöntä.
Lisätiedot: maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi

 

Muutoksia A-Kiltojen Liiton henkilöstön tehtävänkuvissa ja -nimikkeissä

 

A-Kiltojen Liiton Instagram-tili @akiltojenliitto on otettu käyttöön.
Otathan seurantaan!