Slide

Päihdetoipumisseminaarissa toipumisen ja osallisuuden äärellä

Päihderiippuvuudesta voi toipua!

”Päihdetoipuminen on mahdollista, ja sitä tapahtuu koko ajan. Eri toimijoiden välisellä yhteistyöllä voidaan edistää toipujien pääsyä toipumiskulttuurin piiriin. Päihdetoipumisessa on eri ’suuntauksia’, kuten toipumisorientaatio ja toipumiskeskeisyys. Toipumisesta niissä kaikissa on kyse. Ja toipumisessa vertaistuki on keskeistä monien kohdalla.  Meillä A-kiltatoiminnassa seinät ovat leveällä ja katto korkealla; kaikki mahtuvat mukaan vertaistuen äärelle”, toteaa A-Kiltojen Liitto ry:n toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen.

A-kiltatoiminnassa vertaisuus perustuu samaistumisen kokemuksiin toipujien erilaisuutta kunnioittaen. Jokainen toipuja työskentelee omien tarpeidensa ja tavoitteidensa mukaisesti kohti hyvinvointia, terveyttä ja parempaa elämänlaatua. Vertaistuen avulla vahvistetaan toipujan omia voimavaroja ja omaa roolia oman hyvinvointinsa rakentamisessa yhteisön tuella.

Jalkautuva vertaistuki on arvostavaa kohtaamista

”Muistan omalta käyttöajaltani, miten tärkeää oli, että katutyöntekijä tarjotessaan siellä kadulla pillimehua ja keksiä kohtasi minut arvokkaasti”, kertoo Vantaan A-killan ohjaaja Laura Eklund. ”Arvostava kohtaaminen on kiireetöntä kuuntelemista, mitä toisella on sydämellään. Itse haluan kohdata ihmisiä hymyilevänä, lämpimästi. Kaikilla meillä on tarve tulla kuulluksi. Minä kuuntelen”, kertoo Laura toiminnastaan Vantaan A-killan jalkautuvassa vertaistuessa ja jatkaa: ”Sitten, jos toinen haluaa kuulla A-kiltatoiminnasta, kerron siitä ja tietenkin toivon, että ihminen tulee mukaan toimintaan, jos se häntä kiinnostaa. Emme tyrkytä mitään, vaan keskustelemme. Tämä on matalan kynnyksen toimintaa parhaimmillaan turuilla ja toreilla, siis siellä missä ihmisetkin ovat.”

Tapahtuma on täynnä, mutta
KUTSUMME MEDIAN EDUSTAJAT
A-Kiltojen Liiton Päihdetoipumisseminaariin perjantaina 12.4.2024 Kalliolan setlementtitalolle, Sturenkatu 11, Helsinki

Tapahtumassa on mahdollisuus haastatella toiminnanjohtaja Yrmy Ikosta sekä kuulla asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi päihdetoipujien kokemuksia ja näkemyksiä.

Ohjelma 12.4. klo 12–16

12.00 Seminaarin avaus
Arto Pasanen, hallituksen puheenjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry
Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry

12.15 Toipumisorientoitunut palvelujärjestelmä
Mikko Tamminen, Asumis-, kriisi- ja päihdepalvelujen johtaja, Helsingin kaupunki

12.50 Kokemuspuheenvuoro: Toipumispolut ja toipumiskulttuuri
Ari Huldén, vertaisohjaaja, Suojatie ry ja toiminnanohjaaja Homeless Academy ry

13.20 Osallisuuden kokemus voimavarana
Lars Leemann, tutkija, THL

14 Kahvitarjoilu

14.45 Jalkautuva vertaistuki
Vantaan A-kilta ry

Kokemuksia toipumisorientoituneesta yhteisöstä
Helsingin A-Kilta ry

15.30 Porttiteatteri

15.50 Päätössanat
Yrmy Ikonen, toiminnanjohtaja, A-Kiltojen Liitto ry

Tilaisuuden juontaa hallituksen puheenjohtaja Antti Tamminen, Järvenpään A-kilta ry.

Lisätietoja tilaisuudesta:
toiminnanjohtaja Yrmy Ikonen, A-Kiltojen Liitto ry: yrmy.ikonen@a-kiltojenliitto.fi, 045 6366 629
viestinnän asiantuntija Kirsi Mäki, A-Kiltojen Liitto ry: kirsi.maki@a-kiltojenliitto.fi, 040 1679 377

A-kiltatoiminta on päihteetöntä, vapaaehtoisuuteen perustuvaa ja monimuotoisesti toteutettavaa vertaistukitoimintaa päihderiippuvuudesta ja muista riippuvuuksista toipuville ja heidän läheisilleen.

A-Kiltojen Liitto ry on A-kiltojen perustama valtakunnallinen keskusjärjestö, joka tukee ja kehittää yli 50 paikallisen A-killan päihteetöntä ja yhdistysmuotoista vapaaehtois- ja vertaistukitoimintaa, edistää toipumiskulttuuria A-killoissa sekä tekee A-kiltatoimintaa valtakunnallisesti näkyväksi. Lisäksi A-Kiltojen Liitto ry toimii päihdetoipujien vaikutuskanavana ja edunvalvojana sekä osallistuu päihdetoipujien kokemustiedolla yhteiskunnalliseen päihdekeskusteluun.