Slide

Päihteisiin liittyvä stigma ei saa estää väkivaltaan puuttumista

25.11.2023

Lähes joka toinen suomalainen nainen (48 %) on kokenut parisuhdeväkivaltaa (Lähisuhdeväkivallasta aiheutuva palvelujen käyttö ja kustannukset 2022). Kun tarkastellaan lähisuhdeväkivallan kokemuksia naisilla, joiden elämässä näyttäytyy haitallinen päihteiden käyttö, luku on vielä merkittävästi suurempi. VEERAT-hankkeen toteuttaman anonyymin kyselyn (N=57) mukaan 95 % naisista, joilla on päihdetausta, on kokenut lähisuhdeväkivaltaa. Luvut ovat pysäyttäviä.

Naiset, jotka käyttävät tai ovat toipumassa päihteiden käytöstä ovat erityisen haavoittuvassa asemassa lähisuhdeväkivallan suhteen. Riskit kokea väkivaltaa ovat suuret ja samanaikaisesti valmiudet avun hakemiseen saattavat olla heikommat. Naisten kokemusten mukaan apua hakiessa väkivaltaongelma jää usein päihderiippuvuuden varjoon, eikä väkivaltaa oteta puheeksi.

Sekä lähisuhdeväkivaltaan että päihderiippuvuuteen liittyy Suomessa edelleen vahva stigma. Kun ihmisen elämään liittyvät sekä päihteet että väkivalta, stigma on kaksinkertainen. Stereotypiat vastaavat suuren yleisön ylläpitämiä myyttejä lähisuhdeväkivallasta: uhrin syyllistäminen, väkivallan vähättely sekä väkivallan poisselittäminen päihteillä. Yhteiskunnassamme on edelleen vallalla asenteita, joissa päihteet jollakin tavalla oikeuttavat väkivallan kokemista tai tekevät väkivallasta vähemmän vakavampaa. Saatamme helposti asettaa väkivallan ikään kuin osaksi riippuvuuskäyttökulttuuria. Päihteet eivät kuitenkin tee väkivallasta yhtään vähemmän vakavaa eivätkä oikeuta väkivaltaa.

Ennakkokäsitykset ja asenteet vaikuttavat väkivallan kokijan tunteisiin lisäten syyllisyyden, häpeän ja arvottomuuden tunteita.  Ihminen sisäistää ulkopuolelta tulevat asenteet itsesyytöksiksi. Miksi en pysty irtautumaan väkivaltaisesta suhteesta? Ansaitsenko väkivallan, koska minulla on päihderiippuvuus? Väkivallan vähättely tai sen hahmottaminen päihteiden käyttöön liittyvänä vaikeuttaa avun hakemista. Tällä on vaikutusta merkittävästi myös siihen, millaista apua on tarjolla ja kenelle sekä miten suhtaudumme väkivallan kokijaan, jolla on päihderiippuvuus.

Päihteisiin ja väkivaltaa liittyvä stigma ei saa olla esteenä sille, kenen kokemaan väkivaltaan yhteiskunnassamme puututaan. Jokainen ansaitsee elää ilman väkivaltaa.

Maiju Lehtonen
Kirjoittaja on A-Kiltojen Liiton VEERAT-hankkeen projektipäällikkö

Kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää vietetään 25.11.2023