Slide

VEERAT-hankkeen tulevia vertaisryhmiä naisille ja linkki vertaisryhmiä koskevaan kyselyyn

A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteishanke VEERAT – vertaisuudesta toivoa ja työkaluja omaan kasvuun sekä toipumiseen (2022–2024) käynnistyi toukokuussa. VEERAT-hanke yhdistelee naiserityistä päihdetyötä ja ehkäisevää väkivaltatyötä, keskittyen väkivallan ehkäisyyn lähisuhteissa tarjoamalla tietoa ja vertaistukea naisille, joilla on huoli omasta päihteiden käytöstä tai haluavat vahvistaa toipumistaan sekä pelkäävät käyttävänsä tai ovat käyttäneet väkivaltaa. Tarkoituksemme on madaltaa kynnystä puhua väkivaltaan liittyvistä teemoista ja mahdollistaa omien tunteiden tarkastelu.

Jotta saisimme paremman kuvan siitä, millä tavoin väkivallan kokemukset näyttäytyvät naisten elämässä ja millaisten aiheiden pariin naiset haluaisivat pysähtyä vertaisryhmätoiminnassa, kysymme sitä naisilta. Naisten päihteiden käyttö, väkivaltakokemukset ja vertaisryhmätoiminta – kyselyn löydät osoitteesta https://bit.ly/veeratkysely Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaamalla autat meitä toiminnan kehittämisessä. Vastauksesi on meille kuitenkin tärkeä myös siksi, jotta pystymme nostamaan väkivaltaan liittyviä teemoja entistä enemmän keskusteluun. Haluamme kuulla ja tuoda esille naisten ajatuksia ja kokemuksia ja sitä kautta viedä viestiä paitsi naisille, jotka kokevat samoja asioita ja tunteita mutta myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Syksyn aikana käynnistämme ensimmäisen VEERAT-vertaisryhmän Tampereella. Myöhemmin ryhmiin on mahdollista osallistua myös Helsingissä ja tiedossa on myös verkkoryhmiä. Järjestämme naisille myös muutaman tunnin kestoisia työpajoja, joissa keskitytään joko työskentelyyn itsensä ja omien tunteiden parissa tai vaikuttamistyöskentelyyn väkivallan teemoihin liittyen. Työpajoihin ovat tervetulleita kaikki naiset ja voit hihkaista meille, jos toivot meitä ja työpajoja vierailulle omaan A-kiltaasi.

Naisten, jotka ovat toipumassa päihteiden käytöstä väkivallankokemukset tulevat edelleen ohitetuiksi. Väkivalta satuttaa kaikkia osapuolia ja on tärkeää, että apua väkivallan kysymyksiin on saatavilla kaikille. Naiset tarvitsevat tietoa ja työvälineitä oman toipumisen ja kasvun vahvistumiseen. VEERAT-hanke haluaa osaltaan madaltaa kynnystä puhua kokemuksista ja hakea apua.

Väkivaltaa voidaan vähentää lisäämällä tietoisuutta väkivallasta sekä tarjoamalla turvallinen tila puhua asioista vapaasti vertaisuutta hyödyntäen. Jokaisella naisella on oikeus tulla kuulluksi, saada tukea ja rohkaisua muutokseen.

Päihteet eivät koskaan oikeuta väkivaltaa – eikä väkivalta lopu vaikenemalla.

 

Seuraa hankkeen matkaa Vesiposti-lehdessä, Instagramissa ja Facebookissa @veerathanke sekä A-Kiltojen Liitto ry:n verkkosivuilla.

 

Lisätietoja hankkeesta:

Maiju Lehtonen p. 040 619 5036 maiju.lehtonen@a-kiltojenliitto.fi

Sara Taskinen p. 040 125 9940 sara.taskinen@maria-akatemia.fi