Slide

VEERAT- Vertaisuudesta toivoa ja työkaluja omaan kasvuun sekä toipumiseen

10.03.2022

VEERAT- hanke on A-Kiltojen Liitto ry:n ja Maria Akatemia ry:n yhteistyönä toteutettava kolmivuotinen STEAn rahoittama kehittämishanke. Hankkeessa yhdistetään A-Kiltojen Liiton osaamista ja naiserityisen päihdetyön kenttää Maria Akatemialla olevaan ehkäisevän väkivaltatyön osaamiseen. VEERAT-hankkeen päätavoitteena on kehittää psykoedukatiivinen ja traumasensitiivinen vertaisryhmätoiminnan malli, jonka avulla vähennetään väkivaltaa kokeneiden ja käyttäneiden naisten päihteiden käyttöä, väkivaltaista käyttäytymistä ja heidän kokemaansa väkivaltaa. 

Hankkeen ensisijainen kohderyhmä ovat väkivaltaa kohdanneet tai käyttäneet naiset, joilla on kokemus omasta haitallisesta päihteidenkäytöstä. Lisäksi kohderyhmiä ovat naisten kanssa työskentelevät sote-alan ammattilaiset ja vapaaehtoiset sekä A-kiltatoiminnassa jo mukana olevat ja uudet vapaaehtoiset ja vertaistoimijat. 

Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja projektityöntekijä. Tavoitteena on toteuttaa ensimmäiset ryhmäpilotit syksyllä 2022. Myös siirtymistä työntekijä-vapaaehtoinen työparimalliin on tarkoitus kokeilla vielä vuoden 2022 aikana. Kouluttamalla vapaaehtoisia ryhmien ohjaamiseen varmistetaan toiminnan jatkuminen aikanaan myös hankkeen päättymisen jälkeen muun muassa paikallisissa A-killoissa. 

Lisätiedot:
Yrmy Ikonen p. 045 636 6629